Osho: Tři stádia lásky


Jak se mohu naučit milovat sám sebe?

Láska má tři stádia.

Za prvé se musíte naučit milovat sami sebe, protože jen pokud milujete sami sebe, můžete milovat někoho jiného. Musíte milovat sami sebe tak moc, že láska začne přetékat. Možná právě tam teď jsi; potřebuješ druhého. To je druhé stádium lásky.

Milovat sebe je snadné. Milovat druhého je obtížná práce. Protože druhý tu není od toho, aby k tobě pasoval, aby naplňoval tvá očekávání; druhý může začít s mocenskými hrami, hrami ega, všemi možnými triky. A ty budeš potřebovat tak mnoho lásky, abys druhým nezačal být ovládán, abys jím nebyl zničen; jinak druhý vždy lásku zničí.

Jean-Paul Satre se tak úplně nemýlí, když říká, že druhý je peklem. Sám můžeš být tichý, míruplný. S druhým začne být všechno obtížné, všechno se stává konfliktem. Samotná přítomnost druhého na tebe klade požadavky. Musíš být velmi soucitný, velmi laskavý, aby ses nenechal chytit do vnitřní nenávisti; jinak se pro tebe druhý stane peklem.

Musíš být tak milující, že tvá láska promění druhého, do bodu, kdy už můžeš říci, že druhý už není peklem. Musíš být velmi srozumitelný, velmi chápající. Je to jeden z největších experimentů života. Neexistuje větší experiment. Musíš milovat takovým způsobem, který začne pomalu, pomaličku měnit druhou osobu, a druhý začne ztrácet snahu po dominanci, snahu po manipulaci. To vše závisí na tvé lásce.

V každém případě by sis měl zapamatovat, že jsi učinil krok. Je to tvůj experiment, a musíš být druhému vděčný, že se podílí na tvém experimentu. Chceš-li, aby byl tvůj experiment úspěšný, pak musíš pokračovat v lásce navzdory druhému, a ne se zabývat maličkostmi.

Jedině když jsi schopen milovat druhou osobu do takového bodu, že se v něm díky tomu začne odehrávat transformace, pak začíná třetí stádium lásky. Pak už to není otázka dvou osob, kteří se navzájem milují; pak je to láska, která obě osoby zaplavuje a oba se stanou, v jistém hlubším smyslu, jediným celkem.

V Indii máme sochu Aradhanishwary, napůl muže, napůl ženy. To je třetí stádium lásky: když muž a žena už nejsou více dvěma osobami, stali se dvěma polovinami jediného celku. Třetí stadium lásky je, automaticky, meditací. Kdo může dosáhnout tohoto stádia, nepotřebuje nic jiného k meditaci; toto bude jeho cesta. To je celý přístup tantry, dosáhnout třetího stádia lásky; pak žádné náboženství, žádné jiné metody nejsou potřeba. Láska sama se stane tvým bohem, nejzazší zkušeností.

Ale druhé stádium je skutečně obtížné; jinak by po tisíce let lidé neutíkali do klášterů. Z čeho měli strach? Proč se snažili ukrýt v klášterech?

Druhý krok je skutečně obtížný, a pro jeho obtížnost se všechna náboženství rozhodla utéct ze života. Ale utéct ze života není odpověď, je to jednoduše zbabělost.

Život musí být proměněn skrze porozumění. A když miluješ, láska má svou vlastní alchymii. Pokud láska nemůže proměnit druhou osobu, znamená to jen, že nevíš, co to láska je; musel sis něco jiného splést s láskou, protože láska je absolutně schopná proměňovat lidi. Vlastně, je to jediná cesta proměny.

Není žádné místo, kde by se láska učila. Není žádné místo, kde by láska byla živena. To je jedna z funkcí školy tajemství: učinit tvou lásku čistou, čistou od ega, moci a dominance – jen pouhým darem radosti, blaha z přítomnosti druhé osoby, sdílením všeho, co máš, nezadržujíc nic zpět.

Láska je největší magie.

Nebojte se druhého; nechte jej vstoupit do svého života. Neučím eskapismu. Učím vás jít do světa, transformovat svět, protože jen v této transformaci budete transformováni. Útěkem do hor a klášterů propásnete transformaci sebe sama. Zcvrknete se, nebudete expandovat. A pokud nemůžete milovat jedinou osobu, jak chcete milovat celý vesmír? A to je to, co je modlitba – milovat celý vesmír. Lidé cítí, že je snažší milovat celý vesmír, protože to vypadá jako bez problémů – vesmír, stromy, hvězdy, měsíc, slunce… ti nevytvářejí žádný problém.

Druhý vytváří problém, protože tvá láska není dostatečná. Pokud je tvá láska přetékající, druhý jí bude jejím proudem osprchován, očištěn. A místo, aby ti vytvářel problémy, stane se druhý obrovskou pomocí, komplementární částí v organické jednotě tvého bytí, a může tě dovést až do třetího stádia.

To vše závisí na tom, jak moc budete schopní milovat.

A nemyslím tím, že by někdo měl být lakomec, pokud jde o lásku. Ta nic nestojí. A není to kvantita; že pokud jste v lásce dali jedno kilo, máte o kilo méně. Není to kvantita.

Čím více milujete, tím více lásky máte.

Čím více dáváte, tím více vás vesmír zaplavuje láskou ze všech stran. Existují skryté prameny, stejně jako ve studni.

Láska má tajné cesty, jak vás naplnit, neviditelné.

Jedinou cestou, jak to poznat, je dávat ji a dívat se – jste stále plní.


Osho Upanishad no.29
přeloženo z angličtiny autorem blogu
Žádné komentáře: