Živlové analogie - tabulka souvislostí

země
voda
vzduch
oheň
temperament
melancholik
flegmatik
sangvinik
cholerik
jungovská funkce
vnímání
cítění
myšlení
intuice
člověk
smysly
instinkty
rozum
duch
klíčová věta
činím
cítím
myslím
chci
ven nebo dovnitř
introvert
introvert
extrovert
extrovert
aktivita/pasivita
pasivita
pasivita
aktivita
aktivita
stabilita/labilita
rigidita
stabilita
stabilita
labilita
reakce
pomalé a silné
pomalé a slabé
rychlé a slabé
rychlé a silné
temperament obrazně
zakořeněný
tekoucí
okřídlený
ohnivý
hnací síla
rutina, pracovní plán
touha a soucit
zvědavost, radost ze změny
inspirace a nadšení
chápání času
stálost
opakování
budoucnost jako poznání nového
budoucnost jako příležitost k akci
zacházení s časem
plánování
neurčité, mhlavé
abstraktní a symbolické
spontaneita
rozhodování
pomalé, ale poté definitivní
vyhýbá se mu
rychlé v hlavě, pomalé v realizaci
impulzivní
rozlišování
praktické - nepraktické
příjemné - nepříjemné
správné - nesprávné
ušlechtilé - nízké
logika
empirická, zkušenostní
přibližnostní hádání
formální a jednoznačná
protože chci
vztah k pravdě a lži
poctivost, jednoduchost
věří svým fantaziím a lžím
prohnané a cílevědomé
přehánění
starosti a konflikty
pohřbívá je pod zem, kde se hromadí
vyplavuje slzami či alkoholem
racionalizace
cholerický výbuch, katarze
způsob boje
zákopový, obranný, "vydržet"
pomalý a vytrvalostní (Gándhí)
ledový chlad, ironie
morální rozhořčení, prokletí
forma hádky
vzdorování ze vzdorohradu
bezmocnost a bezbrannost
stupňující se mrazivý chlad
stupňující se hlasitost a rozhořčení
argumentace
fakta a příklady
vyvléknout se z otázky
ostré rozlišování, pregnantnost
prudká a zanícená
způsob svádění
pomalé a dlouhodobé: vydržet
romantické, tragické
lichocení, výmluvnost, přímé návrhy
herecké předvádění se
energie vztahu
stabilita, jistota, důvěra, rutina
intimita, sny, náladovost, empatie
jas, lehkost, bezstarostnost, analýza
dramatické výstupy, entuziasmus, náročnost
za co chce být obdivován
za zodpovědnost a šikovnost
za empatii a oddanost
za duchaplnost, znalosti a vědění
za svou odvahu a velkolepost
archetyp vztahu
pravzory matky a otce
umělec a jeho můza; hra delfínů
věčný mladík + nymfa, intelektuál + blondýnka
Zeus a Héra
erotika
pravidelnost, vytrvalost, stálost
hloubka odevzdání a splynutí
experimentování, zvědavost
příchuť nebezpečí, dobrodružství
přitahuje ho
smyslově příjemné, jisté, bezpečné
kouzlo intimní blízkosti
ten, kdo je nedostupný
co je zakázané, čemu předchází konflikt
fatální strach
neznámé, ztráta kontroly
být opuštěn, samota
přijít o nezávislost
přijmout omezení
pochopení
musí to uchopit
musí mu to dotéct
musí mu to být jasné
rozsvítí se mu v hlavě
egoismus/altruismus
hromadění, ale blahosklonnost
spontánní altruismus, sebeoběť
občasná vypočítavost
spontánní egoismus
nápadná vlastnost
paličatost
náladovost
ví všechno nejlíp
vytahování se
psychosexuální fáze
anální
orální
genitální
falická
psychická porucha
obsedantní neuróza
deprese
schizoidní
hysterie
psychologické školy
behavioralismus
hlubinná, logoterapie
kognitivní, gestalt
humanistická
předmět psychologie
chování
emoce, motivace
kognice
vůle
filosofie
empirismus, materialismus, pozitivismus, existencialismus
taoismus, hinduismus; patristika
osvícenství, racionalismus, fenomenologie
německá idealistická filosofie, voluntarismus
filosofové
Marx, Heidegger
Sv. Augustin
Descartes, Husserl
Nietzsche, Schopenhauer
životní období
zralost
stáří
dětství
mládí
stavy mysli
smutek
lhostejnost
radost
hořkost
chutě
kyselá
slaná
sladká
hořká
archetyp - anima
matka
múza
meluzína
amazonka
archetyp - animus
otec
mudrc
věčný mladík
hrdina, bojovník
barevný typ podle Kocha
modrý
zelený
žlutý
rudý
barva
žlutá/hnědá
zelená
modrá
červená
roční období
podzim
zima
jaro
léto
denní doba
večer
noc
ráno
poledne
skupenství
pevné
kapalné
plynné
plazma
symbolické zvíře
had, prase
ryba, ovce
pták, opice
fénix, lev
části sfingy
tělo
křídla
hlava
pracky
cherubíni
býk
orel
anděl
lev
souhvěždí
býk
štír
vodnář
lev
stupně přírody
minerály
rostliny
zvířata
lidé
hlasy v hudbě
bass
tenor
soprán
alt
věty symfonie
I. expozice
II. largo, pomalá
III. scherzo, hravá, taneční
IV. finále
fakulkty
právnická
lékařská
filosofická
teologická
hřích
lakota
pomalost, lenost
marnivost, vilnost
svárlivost
ctnost
spravedlnost
mírnost
chytrost
statečnost
magická ctnost
mlčím
odvážím se
vím
chci

Žádné komentáře: