MBTI a civilizace

Kognitivní styly civilizačních okruhů


Jedná se o hypotetickou mapu, která může sloužit jako podnět k diskuzi pro milovníky typologie MBTI. Označení na mapě se pokouší vystihnout typickou ústřední mentalitu, která dané civilizaci vládne. Při hledání souvislostí mezi kulturami jsem volně vycházel z knížek Stanislava Komárka: Zápisky z Okcidentu a Zápisky z Orientu.

Hypotézy:
 • Introvertní civilizace tendují k akumulaci (informací, staveb) nebo k filozofii "žít a nechat žít". Jsou spíše kulturní než militantní.
 • Extravertní civilizace tendují k expanzi a světové dominanci. Jsou spíše militantní než kulturní.
 • S (sensing) civilizace sledují spíše praktické cíle, mají sklon k doslovnému a konkrétnímu; jsou materialističtější; volby jsou činěny na základě momentálního hmotného, viditelného prospěchu a měřitelného výsledku.
 • N (intuition) civilizace sledují náboženské ideály, obrazy a vize; jsou vzletnější a poetičtější, pracují s mýty a fantazií; dějiny jsou poháněny "velkými narativy" té které kultury.
 • T (thinking) civilizace tendují k racionalitě, efektivitě, logické konzistenci a potlačování afektů; čas a přesnost jsou důležité; slova a zákony se ctí - "co je psáno to je dáno". K cíli se jde přímo a rychle: z A do B, jako když letí šíp. 
 • F (feeling) civilizace jsou kontaktnější, vřelejší, žijí více tady a teď; čas se chápe volně, žije se od okamžiku k okamžiku; mluvené slovo, osobní kontakty a známosti jsou důležitější než síla litery. K cíli se jde oklikou a mnoho se přitom potká a uvidí, jako se vine cesta barokní krajinou. Důraz na zážitek a průběh (např. pro F je smlouvání na bazaru zábava sama o sobě, kdežto pro T nepříjemné zdržování od jasného cíle).
 • P (perceiving) civilizace fungují více na bázi chaosu a decentralizace ("ono samo", "neviditelná ruka trhu"). Je povolena souběžná koexistence vícero pravd (božstev, kultů). Systém tenduje k větší korupci (není ho možné důsledně ohlídat). Systém je spíše horizontální a sběračsko-kořistnický: jednotlivci volně pendlují a vyměňují své statky.
 • J (judging) civilizace fungují více na bázi řádu a centralizace (v krajním případě "jak vrchnost či božstvo nakáže").Ve standartním je tu větší pořádek, čistota, poslušnost, organizovanost, morálka. Je dodržován kánon jedné pravdy, odchylky jsou cenzurovány. Více bují byrokracie a tajná policie. Vytváří se přísná vertikální hierarchie (např. faraon - kněží - lid) připomínající včelí úl nebo mraveniště.
 • Kapitalismus (jako dědictví světového volného trhu) jako takový operuje zřejmě na úrovni ESTP. Na této bázi fungují zřejmě všechny obchodně-námořnické civilizace. (Daly by se přidat například Benátky apod).
 • Hranice mezi TJ západní Evropou a FP východem vede dle Stanislava Komárka po ose Leningrad - Terst. (U nás by oddělovala Čechy a Moravu). 
 • Příklad: nacistické Německo můžeme označit jako Expanzivní, Narativní (mýtické), (doslovné, exaktní) a Jednoznačné, centralizované. Vyjde nám typ ENTJ - který nese označení "Maršál" a chování státu navenek i uvnitř analogicky (alespoň v hrubém náčrtu) koresponduje s chováním člověka typu ENTJ.
 • Označním Egypt myslíme starověký Egypt, stejně tak Řecko, Indie, Čína apod., kde dejme tomu dnešní Čína je pokračováním staré Číny, proto označení platí dosud, zatímco u Egypta nebo Řecka je to dost sporné a dnešní mentalita je zřejmě odlišná. U Britského impéria máme na mysli kolonizátorskou epochu Velké Británie před 20.st. V úvahu zde přichází i ESTJ. Označení typu by mělo korespondovat s celkovou architekturou řízení státu a mentality, která v něm s velkou mírou zjednodušení převládá. Přičemž chápejme kategorie volněji: Tibet lze vnímat i jako pružnější systém INFP nebo Indii lze chápat jako kastovní systém INFJ. Civilizace často stojí na hraně některých typů - ne vždy je jeden typ plně vystihující. Pokud máte jiný názor nebo byste rádi přidali další civilizační okruh, napište mi váš názor do komentářů pod článkem. Mohu na základě vašich náhledů mapu modifikovat. Děkuji a příjemnou zábavu.


(periodické střídání kognitivních stylů v historii)
(MBTI pro začátečníky)
(MBTI pro fajnšmekry)

2 komentáře:

Jiří Fojtík řekl(a)...

A jaké MBTI je výstižné pro Moravany a Kelty?

Jiří Fojtík řekl(a)...

Asi Moravané ISFP a Keltové ESFP, že?