České filmy a seriály optikou MBTINávštěvníci

Akademik Richard - pedantické a asociální INTJ s obsesivními ideály humanity, snažící se lézt do zadku malému Adamu Bernauovi, který představuje vizionářsky nezodpovědné ENTP.

(INTJ a ENTP vždy představují silné duo chladných vědců, kteří jsou ve společných úvahách schopni obětovat lidstvo bez mrknutím brvou - zde jej ale zase pro změnu zachraňují).

Děda Drchlík neboli Velký Učitel odpovídá vyzrále lidskému Entuziastovi ENFP. (Stejný typ ztvárnil i Hrušínský ve Vesničce mé střediskové anebo Kopecký - Dr. Štrosmajer - v Nemocnici na kraji města.) Tím jsme si představili trio Intuitivců (N) - hledačů Velké Pravdy a mystických kruhů na rybníku (jež se dle Dědy Drchlíka zračí i ve tvaru ženských prsů) a jež se šíří i tehdy, když do rybníka vmetneme hranatou cihlu. Každý ze tří idealistů má pochopitelně jiné motivy: Akademik Richard se snaží zachránit lidstvo, čímž jeho pocit důležitosti nabobtná do velikosti Mléčné dráhy; rozpustilý Adam Bernau nahání dívky a bezděčně přijde na vzorec obsahující návod k přemisťování kontintentů; a děda Drchlík lidstvo nakonec skutečně přeci jen zachrání bezděčným podložením Centrálního Mozku Lidstva (CMS) dřevěným klínkem - bez jakéhokoli pocitu důležitosti. Nepraktický děda Drchlík je naopak přeplněn úctou k zázraku stvoření a kruhů na rybníce - svým hloubavým nadšením Entuziasty však inspiruje malého Adama, aby viděl skutečnost také jinak: aby přemýšlel o tom, co ještě není, ale být by mohlo - tak jak to mají Intuitivci v popisu práce.

Skrytá zápletka v zákulisí seriálu se točí okolo Akademika Richarda, který se prý původně jmenoval Akademik Filip, ale české televizi se prý ozvala nasupená paní Filipová, reálná manželka tehdy skutečně žijícího vědce jménem Filip - že prý se manželovi postava nápadně podobá (!) - a hnala celou věc před soud. Autoři seriálu museli pod soudním nařízením "sklapnout paty" - a přejmenovat našeho Akademika na Richarda (celý seriál pak museli dodatečně na mnoha místech předabovat). Škoda, že někdejší tvůrci seriálu nemohli ctěnému soudu vysvětlit, že se jim jen až příliš dobře podařilo ztvárnit určitý typus - konkrétně INTJ - který se samozřejmě tak hojně vyskytuje v akademickém prostředí (např. je jím i bývalý prezident Václav Klaus) - a proto mohla v akademikovi Richardovi paní Filipová tak dobře rozeznat povahové rysy "svého muže".

A nyní ke smyslovým typům (S).

Dáda Patrasová v seriálu ztvárnila ambiciózní vamp vědkyni ESFJ. (V Červeném trpaslíku je ESFJ Kočanská). Zpočátku se díky přísnému J projevuje poněkud chladně, ale skrze cit k delfínům a k pozemšťanům nakonec čím dál více prosakuje spolehlivé ženské F.

Josef Dvořák se ujal přátelsky lidumilného, ale notoricky nespolehlivého "baviče" a milovníka buřtů ESFP. (Jako v mnoha dalších seriálech). Jeho typus je inverzní k Akademikovi (INTJ), tudíž zákonitě musí být jeden druhému trnem v oku. ESFP se pro INTJ jeví jako nepoužitelný neschopa, který nezvládne ani jednoduché instrukce, zatímco lidskému ESFP se INTJ jeví jako robotický panák. (Akademik je samozřejmě neoblíben všemi členy teamu. Přes své vzletné ideály humanity je neschopen citu k lidským bytostem a slabostem, což děda Drchlík dobře vycítí, a proto mu už od počátku nedůvěřuje).

Vzdělaný a sympatický doktor představuje vcelku klasické ISTJ a jako "solidní existence" probouzí zvědavost žen z 20. století.

Za zcela unikátní postavu považuji kolotočáře Edu (Kodet). Jedná se o "dobyvatele skořápek a divokého západu" - ESTP - který ale poněkud "loozruje". Zlatá hrouda se mu vypaří vždy před nosem. Až je nám ho, chudáka, poněkud líto. Čím je kromě svého notorického smolařství pozoruhodný? Součet všech sedmi hlavních postav nám totiž dává také převahu preferencí směrem k ESTP - dobyvatel. Seriál Návštěvníci je tedy nesen v duchu "dobyvatele". Ten se má (dle typologie MBTI) vyznačovat sebevědomou improvizací, s níž rychle a aktivně řeší problémy za chodu, aniž by si lámal hlavu s dodržováním shůry zadaných pravidel. Takové kvality týmu by nepochybně vedly k rychlému získání Bernauova deníku a rychlému návratu do budoucnosti. Jenže tým jedná zcela opačně. Akademikovo rigidině-školometské vedení, které vychází ze zkreslených informací o světě 20. století, se ukáže jako fatálně neschopné. Zbytek týmu nemůže hierarchii zvrátit novou volbou tým-leadera, a tak jim nezbývá než poslouchat a přitom paralelně objevovat skutečný svět okolo a sbližovat se s lidmi a věcmi 20. století bez ohledu na vědecké poznatky formulované Akademikem Richardem. Seriál tak jakoby karikuje absurdní situaci, kdy se věda (INTJ) - CML - nebo spíše soubor pověr - stává kormidelníkem lidstva. (Centrálnímu mozku lidstva odpovídá také typ INTJ.) Vůči vědecké rigiditě naopak v seriálu vystupuje do popředí obyčejná lidskost, cit, provázanost lidí a věcí a pokora před tajemstvím přírody. Návštěvníci sice svůj cíl nesplní, ale vracejí se obohaceni a proměněni - výprava měla smysl i tak.

Smolný Kolotočář Eda je jakoby stínem a předznamenáním nevydařené expedice vyplývající z neschopnosti vedení a členů týmu (který pochopitelně nevybral nikdo jiný než tehdy pokřivený CML.) Podprahové poselství seriálu je tedy velice humorné a  humanistické - nenechme svět řídit velkými racionálními mozky studenými jako kostka ledu. Co když stojí poněkud nakřivo? A pokud stojí nakřivo, pak potřebujeme dědu Drchlíka - Velkého Učitele - aby nám je narovnal, aby uvedl svět do rovnováhy...

Čím se děda Drchlík liší od Akademika a CML? 1) Netrpí pocitem důležitosti, ale pokorně žasne. 2) Dovede se smát sám sobě. A 3) Má rád lidi.

Zajímá vás zahraniční tvorba?

2 komentáře:

Unknown řekl(a)...

pěkné
i když teda nevím(jako INTJ), jestli se smát nebo brečet
tady přidávám odkaz na dokument o filmu
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096084343-pokracovani-priste/203562261400013-navstevnici
od 31minuty je k vidění paní Filipová

Jan Skalák řekl(a)...

Tak já celý dětství žiju v iluzi, že je to akademik Filip! :-)