Pár slov o tantře


O tantře toho bylo napsáno mnoho, ale to podstatné je podle mě ve skutečnosti jednoduché.

Tantra je způsob milování za určitého vyladění, kdy dochází k hlubokému uvolnění a akumulaci energie, které se při normálním (běžném) sexu jinak (relativně rychle) uvolní spontánním orgasmem. Pokud se mezi partnery spustí "energetický okruh", v němž cirkuluje velké množství energie, tato energie začne jakoby pronikat (jako vláha prostupuje půdou) do hlubších vrstev: do energetických center (čaker) a jemnohmotných těl, čímž dochází ke kvalitativní změně vědomí a prožívání. Mohou se dostavovat zážitky propojení s celkem, zmizení času a prostoru (bezčasová přítomnost), pocit odhmotnění a pocit ztráty gravitace. Tělo je méně vnímáno jako "hmotný objekt", ale spíše jako vířivý energetický proud částic, který prostupuje a splývá bez hranic vším okolo - mizí rozlišování na "já" a "ty", "uvnitř" a "venku" - tyto běžné kategorie popisující naši každodenní zkušenost se světem "padají" (jsou transcendovány) a pro to, co se objevuje jako nový zážitek vnoření se do proudu bytí, slova nedostačují. Přesto jde o druh zkušenosti přirozeně dostupný všem lidem. Může k němu docházet spontánně a bez jakéhokoli "pokusu o tantru". Naakumulovaný proud energie prostupuje a rozkmitává všechny buňky těla od jeho povrchu až k jádru bytí. Tantrický milostný zážitek může doznívat ještě mnoho dní po milování a prolínat se s naším každodenním životem v podobě zvláštního druhu vyladění směrem k pocitům sounáležitosti s přírodou a vším živoucím, s pocity hlubokého uvolnění, nezadržitelné vděčnosti, láskyplnosti a euforie.


Pokusím se shrnout to, co považuji za podstatné, abychom směrem k těmto zkušenostem a prožitkům mohli růst. I kdybychom o tantře neměli vědět nic víc, nechť máme na paměti alespoň toto:
 • umění tantrického milování je více v rukou muže: více závisí na jeho schopnosti vcítění a proniknutí, na jeho schopnosti oddálit orgasmus a prodlužovat milostný akt po co nejdelší čas (v řádu hodin)
 • ze strany ženy naopak více závisí na "energetické propustnosti", tzn. na tom, aby její tělo neobsahovalo emoční nebo energetické bloky utvářející napětí a bránící volnému proudění energie a přirozenému dosažení orgasmu (emoční krunýř); 
  • nejčastější "blokové" vzorce (převážně u žen):
   • uzavřené emoční čakry (srdce, solar plexus) - otevřené spodní čakry (pudově "ujíždí" a "užívá si", ale srdce má přitom "vypnuté" - černý typ (v extrémní podobě Trierova Nymfomanka)
   • uzavřené spodní čakry - otevřené emoční čakry (odstřižení od instinktů, od země) - bílý typ
   • blok v krční čakře - oddělení hlavy od emocí: mysl a srdce si "jedou každý svoje" a ocitají se v konfliktech; život je více kontrolován hlavou, která se snaží odříznout od pocitů a brání se racionalizacemi, srdce (sexualita) však tyto obrany někdy prolomí jako povodeň
   • u prostitutek (či u žen, které jimi v minulosti byly) nebo někdy také u žen, které zažily sexuální zneužívání, je obvykle tělo "energeticky odpojené" (je to způsob, jímž se tyto ženy podvědomě chrání), takže nevzniká subtilnější a vyživující energetická cirkulace mezi mužským a ženským tělem umožňující tantrický sex
   • u mužů je zase častější: "jsem jen v hlavě a od krku dolů jsem odstřižen" (za hradbami rozumu a logiky se cítí pevný v kramflecích, ale emoční a proprioreceptivní senzory dovnitř organismu jsou odpojené, takže necítí svá zranění - ale necítí ani ženské tělo vedle sebe)
   • jakýkoli blok v energetickém toku brání plnosti prožitku u sebe i u partnera 
 • žena nemusí dělat "nic zvláštního", jen se plně a s důvěrou odevzdat plynutí, vzdát se kontroly, k čemuž však potřebuje instinktivní vjem, že její partner je silnější než ona, tudíž může veškerou kontrolu nad plynutím přenechat muži; pokud žena tuto sílu z muže cítí, má přirozenou potřebu se této síle odevzdat a nechat se jí prostoupit a unést
 • platí princip udržování "mírného ohně" - příliš velký oheň, žár, touha, fascinace nebo sexuálně-erotická posedlost spíše posiluje tendenci k pudovému vybití a rychlému uvolnění energie; partneři by měli udržovat úroveň vzrušení na určité hranici (ani příliš - ani málo) po co nejdelší čas (ale podle své přirozenosti a jak se jim to oběma líbí)
 • pokud dojde na jakékoli straně k orgasmu tak je to krásné a úplně v pořádku, ale není to cílem; není sem jako u běžného sexu kladen "focus"; cílem je koupat se v řece a hrát si a nechat energii samovolně sestoupit do nejhlubšího jádra (smyslem hry je "hra sama")
 • příliš silná zamilovanost (pudová fascinace, při níž projíždí jeden druhým jako nůž horkým máslem, aniž by mohli to, co se mezi nimi děje, regulovat) nebo naopak nulová atraktivita mohou být kontraindikátorem pro tantrický způsob milování, ale jinak jsme svobodní ohledně toho, koho si pro plavbu vybereme a jaký vztahový / partnerský model preferujeme
 • tantra není otázka "metody" nebo "pouhé techniky", kterou lze získat čtením příruček, ale spíše přístupem k milování a životu vůbec, který se vyznačuje relaxovaností, spontaneitou, schopností "let go", důvěrou v život (v sebe sama i druhé lidi), hlubokým zakořeněním v bytí a existenci a přátelským vztahem k vlastnímu tělu a senzualitě, schopností být svému tělu "stále nablízku" a naslouchat mu
 • je téměř nemožné "být nablízku" tantrickým zážitkům, aniž by oba partneři měli zkušenost s meditací - aniž by uměli být láskyplně sami se sebou ve své přítomnosti, v niž odkládají "hlavu" (proces myšlení) a uvolněně sestupují dovnitř svého bytí; pokud toto umějí bez druhého, pak to mohou zkusit i s druhým - a využít té skvělé příležitosti, že energetická polarita mezi mužem a ženou spontánně generuje obrovské množství energie; pokud muž a žena nejsou meditativní, mohou při sexu třeba stát na hlavě nebo se kroutit při všemožných polohách, ale půjde spíše o křeč než o tantru
 • je skvělé, pokud partneři každodenně žijí ve stavu vzájemné "full acceptance", tzn. bezvýhradně přijímají svého partnera - se všemi stíny, démonickými i andělskými částmi, aniž by ho měli potřebu měnit, předělávat nebo kritizovat; pokud to tak není, vzniká na druhé straně rezistence; pokud to tak je, partner se s vámi cítí přirozeně a  uvolněně, je s vámi "sám sebou", bez masek a nemá pocit, že před vámi musí něco skrývat, tzn dovoluje všem svým stránkám a emocím, aby se před vámi vynořili na povrch, nehlídá se, proudí a tryská, jak se mu chce, nebo prostě jenom "je" (hezky se mu s vámi i mlčí)
  • pokud partneři plné přijetí necítí, měli by si zpracovat své "stinné stránky", které si na druhého projikují - podle principu: co mě na tobě irituje, to ve skutečnosti zavrhuji sám u sebe ("shadow work")
  • přičemž platí toto pravidlo: jaký vztah mám sám k sobě, takové lidi (partnery) si přitahuji do života, aby mi to zrcadlili; pokud plně přijímám sám sebe, je velká šance, že můj protějšek mě také bude plně přijímat; pokud na sobě nemám rád xy, můj partner mě na totéž bude upozorňovat; pokud sám sebe ignoruji, partner mě bude ignorovat apod. 
 • duševní vyladění, které nejlépe generuje energetické pole pro tantrické milování, by se dalo nazvat "hluboké a pokorné uctívání bohyně / boha v tobě" - i když vím, že můj partner je "jen člověk", je pro mě také "bohem v lidské formě": "zřím v tobě bohyni a jí tímto aktem vzdávám hold, jí tímto způsobem ctím, v každém mém dotyku je úcta, něha i vášeň takové intenzity, jako bys ty byla nejvyšším božstvím v celé své plnosti a kráse"; (toto vyladění může - ale spíše nemusí nutně souviset se zamilovaností, jde spíše o vědomě zvolený a plně prožívaný postoj)

*

2 komentáře:

Marta řekl(a)...

No to je zajímavé, když píšete o té prostituci a tantře tak by mě zajímalo jak to mají třeba v salonech jako je tento. Kde provádí tantru a i jiné erotické masáže. Tady ale neposkytují žádný placený sex. Mají to tam i napsané. Myslíte že ty ženy jsou také odpojeny od svých čaker a nebo to na ně nemá vliv?

Unknown řekl(a)...

Já se v tom teda taky moc nevyznám. Chápu, že když mají napsáno, že neposkytují sex, tak ho tam neposkytují. Ale jaký je rozdíl mezi tantrou a nuru masáží, to jsem ještě nepochopil. Třeba tady: https://www.erotic-massage-in-prague.cz/druhy-masazi/ mají obrovský výběr, takže fakt moc nevím. Je třeba to asi vyzkoušet :-)