Výskyt MBTI typů v populaci (muži vs ženy)

modře = muži
červeně = ženy
šedivě = průměr populace

2 komentáře:

Unknown řekl(a)...

A další nesrovnalost: podle tabulky má být ISFJ nejrozšířenější typ v populaci (co znamenají záporná procenta: odchylku oproti průměru?), zatímco dole v popisu je uvedeno jen šest procent.
Hlavně se mě ale nezdá, že ISFJ má nejrozvinutější percepci, když jde většinou o racionálky (tj. dominuje osa myšlení/cítění); a naopak u INFP (já) by mělo dominovat cítění, když jsem iracionál s dominantní osou intuice/percepce.
Já vím, že MBTI není přímo od Junga, ale to třídění na extrovertní/introvertní funkce vypadá divně. Plánující člověk (J) bude těžko iracionál s dominující percepcí, a flexibilní typ (P) bude těžko racionál s dominujícím citem.
Felix

Vojtěch Franče řekl(a)...

Bohužel zdrojů je vícero, a tak se liší u uváděná procenta v populaci. Test, pokud vím, není dosud standardizován - nejedná se o klasický psychologický validizovaný test pro českou populaci, zatím se jedná spíš o populárně-laický test. Proto neexistují úplně solidní data a každý výzkum v jiné zemi na jiném vzorku a s jinou verzí testu bude generovat jiná procenta, proto je nutné brát čísla jen ilustračně. Tady například další taková ilustrace: https://defaultuserblog.wordpress.com/2011/04/23/myers-musings-nawalt/

V Čechách existuje normalizovaná verze testu nazývaná GPOP, která však obsahuje navíc ještě jednu škálu (napětí-uvolnění). Tuto verzi nabízí Hografe Test centrum, ale většinou je přístupné jen psychologům. http://www.testcentrum.com/