Čtení a interpretace obrazů

"Obrazy dělají naší duši dobře." (J. Hillman)
Tizian: Bacchus a Ariadné

Nabízíme Vám nový kurz volně navazující na studium grafologie, dále rozvíjející naše estetické vnímání o nové jemnější kvality. Kurz může nejvíce oslovit studenty psychologie nebo uměleckých škol, kteří hledají přesah do jiných disciplín, na jejichž pomezí stále ještě leží neprobádaná a plodná pole, kde to voní "tvůrčím kvasem".


V průběhu kurzu se seznámíte s různými přístupy ke čtení obrazů a budete si, postupně a do té míry systematicky, jak jen to povaha zkoumaného předmětu dovolí, osvojovat jednotlivá témata. Vzhledem k tomu, že každý obraz je svébytným vyjádřením autora prostřednictvím  rozmanitých výtvarných prostředků (barva, tvar, proporce…) budeme pracovat se symbolikou  především v jungiánském tj. velmi širokém slova smyslu.

Studium sestává z teoretické části, která bude probíhat formou přednášek, tak i z praktických seminářů, vždy v návaznosti na probírané téma. Během seminářů se budeme společně věnovat čtení a interpretaci slavných obrazů velkých mistrů jako je např. Zrození Venuše, Stvoření Adama, Bacchus a Ariadné, Výkřik, Mona Lisa a další. Předchozí studium grafologie je výhodou, nikoli podmínkou.


Boticelli: Zrození Venuše


Osnova kurzu – probíraná témata: 

  • Úvod do čtení a interpretace obrazů. Obrazová plocha a symbolika prostoru.
  • Formát obrazu, horizontála a vertikála, rovnováha.
  • Pohyb, dynamika a charakter čáry, barevné kombinace.
  • Barvy - barevné kombinace a kontrasty.
  • Perspektiva, světlo a proporce.
  • Čísla a jejich poměry.


Místo konání:         Přemyslovská 29, Praha 3 – Ateliér Psychologie radosti
Termín:                čtvrtky od 23.1.2014  6 x1/14dní
Čas:                     16.45 – 20.00
Lektoři:                Eva Boháčková a Vojtěch Franče
Velikost skupinky 6 – 15
Cena kurzu: 4.500 Kč

Přihlášení
Na kurz se můžete přihlásit prostřednictvím mailu,  sms zprávy nebo našich webových stránek.

Způsob platby
V případě, že se rozhodnete do kurzu přihlásit, prosíme o úhradu platby převodem na č.ú. 0387273379/0800 nejpozději do 10.1.2014. Můžete také uhradit nejdříve zálohu ve výši 2.000Kč a doplatek uhradit přímo na méstě na prvním semináři, tj. 23.1.2014.

Michelangelo: Zrození Adama

Chcete si procházet ONLINE všechny galerie světa a vytvořit si "vlastní sbírku"?

Žádné komentáře: