ASMR - Videa akusticky navozující "mozkový orgasmus"?


Zkratka ASMR znamená doslova "Autonomous Sensory Meridian Response," což v překladu znamená samostatná smyslově-meridiánová reakce. Tento (lidově vytvořený) neologismus se snaží vystihnout příjemné pocity mrazení nebo mravenčení (uživateli někdy popisovanými jako "brain orgasms" /  mozkové orgasmy), které někdy nastávají v hlavě a podél páteře při sledování specifických (ASMR) videí, která se začala bleskovou rychlostí šířit přes youtube. Přitom se ale v žádném případě nejedná o pornografii!ASMR videa se vyznačují těmito specifickými atributy: 

 • hlavní aktérkou je obvykle žena s mateřsky-vlídným uklidňujícím hlasem a projevem
 • aktérka obvykle šeptá; přičemž obsah sdělovaného není tak podstatný (o "kecy" tu nejde); při šeptání jsou akcentovány jiné části zvukového spektra (doteky rtů, jazyka, zubů); přičemž mužský (hlubší) hlas se na šeptání hodí méně
 • tato aktérka hovoří přímo do oka kamery, takže uživatel je jakoby zahrnut do intimního (bezvýhradně akceptujícího) vztahu Já - Ty (aktérka se vztahuje "jedině a právě k vám" jako k unikátní osobě)
 • důležitou roli zde hraje zvuk, který je obvykle snímán 3D (prostorově) a ve vysoké kvalitě 
 • hlavní pozornost je koncentrována na zvuk, který vzniká při interakci aktérčiných prstů (nalíčených nehtů) s povrchem nějakého předmětu; škála zvuků je nepřeberná a k jejich vyluzování může sloužit manipulace s libovolnými objekty: např. šustění stránek knihy, šustění vlasů při projíždění vlasů prsty; klepání na povrch ipodu; tajemné šumění piva (zde je vyjímečně aktérem muž - proč asi?), dotýkání se šišek, kamenů nebo tibetských mís; prohrábávání kávových zrnek; něžné líčení "vaší" tváře hebkými štětečky; holení žiletkou; zapalování sirek; vylupování prášků z fólie; vrzání pera po papíře nebo časté bývá třeba vaření jídla, při němž se přeci naskytne tolik zajímavých zvukových variací!
 • jazykem videí je obvykle angličtina; druhým nejrozšířenějším je ruština (vhodná svou melodičností a měkkostí); existují také videa v korejštině; fenomén se zřejmě hodně šíří také v Japonsku (ale japonština se na šeptání moc nehodí, takže se tu hlavně krájí sushi a křupe nudlema)
 • ve videích se neděje žádný příběh (žádná akce), ani není nijak odměřován čas, takže vzniká spíše atmosféra relaxovaného bezčasí (asi jako při poslechu gregoriánského chorálu)
 • vyskytuje se zde někdy "role-playing" - aktérka vystupuje ve specifické roli: např. jako poradkyně cestovní kanceláře, maskérka, zubařka, doktorka provádějící "vám" nějaké vyšetření, vykladačka karet, ale i vesmírná navigátorka...
 • některá videa jsou gendrově neutrální, jiná více soustředěná na muže (např. otvírání zátek od piva) nebo na ženy (např. líčení)
 • videa trvají zhruba 10-60 minut 
 • některá mají počet shlédnutí v milionech a některé nejpopulárnější aktéry se tvorbou těchto videí začaly dokonce živit
 • aktérkám možno psát komentáře a posílat jim náměty na další videa (každá má okruh svých fanoušků); aktérky pak "na zakázku" vytvářejí další perfomance
 • videa se prozatím nejvíce šíří v USA; k nám zatím (masově) tento fenomén nedorazil; pokud by chtěl někdo začít v češtině, začal by zde na "zelené louce" (zatím si na youtube jen jedna češka hraje s pastelkami...)


Video s korejským přízvukem simulující vyšetření "vašeho" ucha (role-play).


Fyziologická funkce ASMR videí

Fenomén elektrizujícího mrazení / mravenčení ("tingles") by měl u každého člověka nastat v reakci na jiné akustické spouštěče - někoho "dostávají" hebké štětečky, jiného temné broukání dieslového motoru. Reakce budou velmi individuální. Sada jiných zvuků vám může být naopak (až "fyzicky") nepříjemná (vzpomeňme na pověstné přejíždění nehtů po tabuli - a zkusme si tento efekt "překlopit" do příjemné, uvolňující polohy...) V tomto smyslu videa svou funkčností zaměřenou na vznik určité fyziologické reakce organismu skutečně připomínají porno; avšak zde není nijak přítomný erotický nebo sexuální podtext. Z komentářů ASMR uživatelů (či "závisláků") vyplývá, že pro vyvolání pocitů příjemného mrazení vůbec není nutné rozumět mluvenému obsahu.

Fenomén ASMR prozatím nebyl dost dobře prozkoumám nějakou vědeckou metodologií (přestože nějaké výzkumy už probíhají). Šíří se prozatím spontánně jako nová forma internetového memu, "audovizuální drogy", "emocionálního porna", "zvukového fetiše", "multimediální autoterapie" či "akustické masáže mozku".

Anebo se jedná o specifickou formu umění? (Video - Performance)

Zdá se, že fenomén ASMR tyto škatulky překračuje.Hraní si s pískem na pláži.


Hypotézy o možných psychologických funkcích
 • Na psychologické rovině ASMR videa nejvíce připomínají něžné, starostlivé, oceňující a láskyplné šeptání (žvatlání) maminky k malému dítěti. Také mohu fungovat podobně jako ukolébavka. Příjemně se u nich usíná. Navozují pocit bezpečí. Možná si vzpomenete, jaké to je, se prostě k někomu přitulit a šeptat si celé hodiny, jaký pocit blízkosti to navozuje. Některá videa navozují dojem, jako když si můžete zalézt zase jako dítě pod deku a celý ten "negativní" svět venku "nechat ať si je" - sem na vás nemůže.
 • Ponoření se do čistě akustických vjemů může evokovat stavy relaxace a jednoty, které jsme zažívali v embryonálním stadiu vývoje. (Jakýsi zvláštní regres.) Možná jsme se tak nějak cítili u maminky v bříšku, když jsme slyšeli různé zvuky zvenčí, které námi prostupovaly. Možná se jakoby vracíme do tohoto kontinua bytí. Znovu se s ním spojujeme.
 • Akustické podněty a bezčasové plynutí může navozovat stavy relaxace a meditace (hladina "alfa" vln).
 • ASMR videa mohou oslovovat především pravou mozkovou hemisféru (holisticky zaměřenou na imaginaci, zvuky a vjemy "energií" a kvalit) a tím kompenzovat naše každodenní jednostranné nadužívání levé hemisféry (atomisticky orientovanou na jazyk, gramatiku, struktura, systém, logiku). Už jen to, že se na chvíli přepneme do jiné "percepční polohy", může být pro náš nervový systém osvěžující.
 • ASMR videa se vyznačují stoprocentně fluidní "femininitou" / ženskostí (absence "mužské" struktury, účelu, cíle, síly - a naopak přítomnost plného prožívání, emocionality, lidskosti, vztahové propojenosti); možná proto tvoří většinu uživatelů muži (70%).
 • Tím, že aktérka hovoří přímo do oka kamery (jakoby ke "klientovi") a tím, že videa jsou převážně percipována v nerušeném soukromí, vzniká atmosféra mateřského (bezvýhradného) přijetí, které lidé mohou ve vnějším světě často postrádat. Videa tak mohou zaplňovat jakýsi deficit, vztahovou či emoční prázdnotu ("hole") a mohou sloužit jako lakmusové papírky toho, co lidé v naší současné společnosti obecně nejvíce postrádají a na jaké úrovni se cítí nejvíce frustrovaní.
 • Otázka do budoucnosti lidského rodu zní: kolik takových virtuálních šidítek našich skutečných potřeb se ještě naučíme vytvářet? Nesouvisí masové šíření ASMR v USA a v Japonsku s přílišným zdůrazňováním maskulinního principu / pohledu a vytrácením se ženské kvality na úrovni kolektivního vědomí?
 • Důraz na ritualizované iracionální opakování nějakého (zdánlivě "bezesmyslného") úkonu připomíná svou podstatou magii. Možná, že magii v dnešní době také postrádáme.
 • Fetiš: (původně nějaké magické "udělátko") znamená v psychologickém smyslu objekt umožňující znovunabytí např. pocitu bezpečí, důvěry a jistoty (nebo třeba prožívané omnipotence či jiné "síly"), kterou jsme v pozdějším, dospělejším stadiu ztratili, a tento magický objekt nás s tímto pocitem opět spojuje (vrací nás zpět před jakousi rozumově-dospěláckou hranici), protože v něj (nezdůvodnitelně, iracionálně) věříme. Fetiš byl původně fenomén magický; do oblasti sexuality se dostal až přeneseně. (Fetišista bez onoho fascinujícího, ale v podstatě "magicky utěšujícího" a "úzkost překonávajícího" objektu nedosáhne potřebného stavu vzrušení. Stejně tak se křesťan "uklidňuje" / "excituje" křížkem na krku a Vont ježkem v kleci.)
 • Prozatím se ASMR ukazuje jako efektivní nástroj relaxace pro lidi trpící posttraumatickou stresovou poruchou (např. váleční veteráni), stejně jako pro - docela obyčejně - stresem zatíženou část populace. Videa také pomáhají usínat a zkvalitňovat spánek - některým lidem se prý díky nim doslova "změnil život". Někteří díky nim odložili prášky na spaní a proti úzkosti.

ASMR a umění

11.-27. června se v galerii Školská 28 v Praze koná na toto téma speciální výstava, nazvaná "Motýli v břiše". Jejími autory jsou Matěj Smetana a Tomáš Uhnák.
Španělsky na dobrou noc.
Francouzská klasika.
Vtipné sci-fi (role-playing) video: chcete si zalétat vesmírem? Není problém. Ale nejdřív u mě musíte projít prohlídkou.
Tento unikátní způsob filmového jazyka z Tarkovského Stalkera jako by předjímal cosi z fenoménu ASMR. (Je však třeba překliknout kvůli právům Mosfilmu.)Více    zde:


2 komentáře:

Martina řekl(a)...

Mě nikdy tato videa nic moc neříkala. Na druhou stranu mě dostává blízký záběr na hrající housle. Ten pohyb prstů, klouzavý, různě rychlý pohyb smyčce, teplé odlesky na vyleštěném dřevě. Někdy i prsty na klavíru či klávesách. Nebo někdy také samotné odrazy světla, když je jinak přítmí. Obecně je "mrazení" velmi nepřesný pojem. U mě jde opravdu o prožitek z běžné škály nejvíce podobný orgasmickému výbuchu do celého těla, který ale vychází od hlavy.

Lenka řekl(a)...

Připomíná mi to mumlání Antonína Baudyše ml. Přijde mi, že možná (vědomě?) s tímto fenoménem pracuje.