Psychologické semináře 2016

Jednodení víkendové semináře věnované psychologickým typologiím ve spolupráci s Institutem celostní grafologie, které budu tento rok lektorovat a na které se můžete přihlásit. Tyto semináře vynikají interaktivní, zábavnou atmosférou, v níž si objevíte něco pro sebe a o osobě nad rámec pouhé přednášky a teorie. Jsou určeny nejen studentům psychologie a grafologie, ale komukoli, koho daná problematika zajímá.

Adresa: Art centrum Botič
Lektor: Vojtěch Franče
Cena: 1.100,- kč / 1 seminář
Čas: 10.00 - 17.00
Přihášení: institut.celostni.grafologie@gmail.com


Typologie živlů a její využití v grafologii 

(Sobota 23. 4. nebo také sobota 24. 9.)

Živly jsou čtyři archetypální kvality přítomné v naší kultuře po tisíce let. Vracíme se tedy k implicitnímu vědění, jímž oplývá naše řeč a nevědomí. Možná právě pro jejich stáří se jim prozatím moderní psychologie poněkud vyhýbala, ačkoliv už dnes existují testy na určování poměru živlů v osobnosti (Four Elements by Radvan Bahbouh).

Každý živel se projevuje v písmu (ale i v přírodě) určitými typickými komplexními tvary - a proto je tato typologie v grafologii velmi dobře využitelná. Na rozdíl od testů navíc písmo umožňuje rozlišovat jemné nuance toho, jak se jednotlivé živly v osobnosti mísí a v jakém jsou navzájem vztahu - na jaké prožitkové úrovni je pisatel ve svém životě uchopuje a jak jsou tyto archetypální kvality integrovány. (Nejde jen o vyjádření číselného poměru, ale o kvalitativní vztah). Můžeme tak říci, co pisateli schází na cestě k jeho potenciální celosti a co je třeba v jeho psýché ještě vyladit a integrovat. K vyjádření našich vhledů lze pak použít metafor ze světa přírodních dějů, které jsou intuitivní a nemají hodnotící charakter - tudíž jsou pro klienta velmi snadno uchopitelné a zcelující: Voda souvisí se schopností nechat věci volně plynout, země s tím, zda "stojíme nohama na zemi", oheň s tím, jak dokážeme pro něco "vzplanout" - a celkový životní pocit smysluplnosti a štěstí souvisí zase s tím, zda se v nějaké činnosti cítíme být "ve svém živlu". 

Téma živlů nebylo prozatím v grafologické literatuře zpracováno a jde o autorskou invenci lektora.
Doporučení: Na tento seminář můžete navázat následující den seminářem Propojení grafologie a astrologie. (Viz níže.)Propojení grafologie a astrologie 

(Neděle 24.4.)

Astrologie nám poskytuje mapu cesty semínka, které může vyrůst ve velký nádherný strom. Grafologie nám říká, kde člověk stojí tady a teď. Obě metody dohromady nám dávají 3D plastický pohled nejen na to, co člověk je, ale i na to, co by být mohl, kdy by se plně stal tím, čím je. (Tento proces Jung nazývá Individualizace).

Na Workshopu budeme pracovat s našimi rukopisy i horoskopy, podíváme se na to, které části našeho horoskopu "již žijeme" - které části jsou v rukopisu viditelné (jako plody na stromě). Ale také se podíváme na to, které naše části zatím v rukopise vidět nejsou, které jsou dosud latentní a "nevylouplé" (které dosud klíčí nebo jsou nějak "zadusané"). Otázka zní - jak se k nim dostat? Budeme si o tom všem povídat a sdílet naše myšlenky a zážitky. Na konci bychom měli odcházet obohaceni o prožitkové poznání sama sebe.

Kromě toho se dozvíme, jak se které planety a znamení (v čisté archetypální podobě) projevují v rukopise - jaké znaky jsou pro ně typické. (Výhodou je mít absolvovaný kurz o živlech, ale zváni jsou všichni, které toto téma zajímá, ať už osobně nebo z hlediska obecného poznání souvislostí).
Typologie MBTI 1 a 2

(Víkend 22. 10. a 23.10.)

Typologie MBTI je velmi účinný nástroj poskytující plastické modelování osobnosti, včetně určení jejích silných a slabých stránek. Jsme schopni klientovi poradit, v jaké profesní oblasti by se mohl nejlépe realizovat, co by ho bavilo a jaký životní styl by mu vyhovoval. MBTI typ můžeme zjistit pomocí testu - ale zrovnat tak za použití grafologie. Písmo může mít oproti testu určité výhody: k určení osobnostního MBTI typu za pomoci písma nám stačí několik vteřin nebo minut. Rovněž získáváme určitý model partnerského vztahu, protože můžeme odhadovat na jakých styčných a konfliktních plochách se budou odehrávat partnerské interakce a v jakých rolích se budou partneři navzájem doplňovat. Typologie MBTI vychází z klasických jungovských funkcí doplněním škály perceive - judging a introverze - extraverze. Seznámíme se s ní do hloubky na dvou na sebe navazujících víkendových seminářích.

Budeme si moci přinést vlastní rukopisy a procvičovat si na nich určování funkcí a MBTI typů. Vyzkoušíme si také hypotetické modelování partnerských vztahů. Příklady typů a jejich interakcí si zábavně a odlehčeně ukazujeme na českých a amerických seriálech (Nemocnice na kraji města, Homolkovi, MASH).
Typologie Enneagramu 

(Neděle 25.9.)

Enneagram představuje devět základních nevědomých strategií, kterými přistupujeme k životu. Enneagram přináší hluboký vhled do naší osobnostní strategie a umožňuje nám ji překročit. Byl využíván súfijskými mystiky nebo Georgiem Gurdjieffem jako nástroj sloužící k osobní transformaci. Zcela autentický a celistvý člověk je schopen používat všech devět strategií svobodně podle měnící se situace, avšak obvykle jsme jakoby spoutáni reakcemi typickýmu pro určitý typ; máme tendenci následovat určitý zafixovaný "pattern" (vzorec, mechanismus), ačkoliv vnější podmínky se proměňují. Enneagram přináš vhled do našeho tvrdošíjného zafixování a do našich přednastavených interakcí s ostatními typy.

Shrňme si úplně pro začátek alespoň označení oněch devíti základních strategií:
  • Jedničky = perfekcionističtí idealisté usilující se o čistotu, dokonalost a nápravu světa
  • Dvojky = obětaví empatičtí dárci usilující o lásku a uznání druhými
  • Trojky = seběvědomí hrdinové usilující o zářivý úspěch a prestiž
  • Čtyřky = tragičtí kreativní romantici libující si v pocitu nepochopené jedinečnosti
  • Pětky = klidní intelektuální pozorovatelé a shromažďovatelé veškerého vědění
  • Šestky = loajální pracanti s respektem vůči autoritám, snažící se úzkostlivě vyvarovat jakékoli hrozbě
  • Sedmičky = povrchní hedonisté hýřící optimismem, surfující na hladině příštího možného
  • Osmičky = vůdčí bossové usilující o kontrolu, moc a sílu, snažící se potlačit jakékoli známky slabosti nebo zranitelnosti
  • Devítky = pasivní mírotvůrci snažící se o soužití v harmonii se všemi a vším
Každý z těchto typů něčím vyniká a na druhou stranu se snaží něčemu základnímu vyhnout; něco z univerzálního spektra reality nedokáže akceptovat a vymezováním vůči tomu utváří svoji identitu. (Jedničky popírají animalitu a spontaneitu, Devítky agresivitu, Sedmičky bolest atd.). Každý z těchto typů musí na své cestě překonat jiná úskalí, aby dospěl ke zralosti a moudrosti. 

Na tomto workshopu se učíme jednotlivé typy rozpoznávat a společně se zasmějeme nad okovy, které jsme si sami pro sebe vytvořili. A až se nám rozbřeskně, možná nám některé povolí.

Žádné komentáře: