Amit Goswami - Kvantový aktivista

Kvantový fyzik Amit Goswami vysvětluje svůj náhled na vztah vědomí a těla (mind-body problem), což je otázka, která odpradávna zaměstnává filozofy a psychology, a zatím ji nikdo přesvědčivě nevysvětlil. Goswami mozek považuje za spojovací článek mezi tělem (hmotou) a non-lokálním vědomím, pojítko mezi realitou a světem možností, které je však schopné  pomocí Záměru (je-li v souladu s celkem) realitu přetvářet. 

Čeští Sisyfovci na druhé straně upozorňují, že pro takovéto "mystické" nebo "new age" interpretace kvantové fyziky prozatím nejsou měřitelné důkazy a že není nutné, abychom opouštěli stanovisko "zdravého lidského rozumu" (co to vlastně je, že?) 

Goswamiho odpověď na to, co to je "zdravý lidský rozum", by nejspíš zněla tak, že je to stereotypní uvažování vyrůstající výhradně z minulých zkušeností - což však vylučuje svobodu a kreativitu - kvality objevující se při kontaktu s non-lokálním vědomím.


Žádné komentáře: