Konstelace Slunce, Země, Lilith, Cheirón

Pozvánka na sebeprožitkový konstelační seminář
Termíny
  • neděle 2. 2. 2020 
  • neděle 1. 3. 2020 
  • neděle 22. 3. 2020
  • neděle 3. 5. 2020
  • neděle 24. 5. 2020

Otvírám nový cyklus archetypových konstelací, které půjdou do velké hloubky a kde si každý může projít zkušeností, kterou potřebuje, aby si zpracoval libovolné téma, které aktuálně řeší. Slunce, Země, Lilith a Cheirón si můžeme představit jako pilíře pomyslného chrámu přírody, základy, podpůrné zdroje a archetypy, o které se můžeme opřít. My je nepotřebujeme "uctívat". My s nimi potřebujeme s úctou znovu-navázat vztah (re-ligio znamená latinsky znovu-navázání), vejít s nimi ve spojení a tím vejít i ve spojení sami se sebou a se svým hlubokým základem, neboť tyto síly jsou vlastně prameny a řekami, které nám poskytují život.

Slunce je náš Velký Otec, jehož jiskra září a expanduje v našich srdcích. Propůjčuje nám život, je naším hlavním životním zdrojem, z něho povstává i naše osobní já. Jsme-li spojeni se svým Sluncem, jsme hrdí, milující, sebevědomí a zářící - jsme to, co jsme. Samozřejmě a přirozeně. Odvážně žijeme své srdce.

Země je naše Velká Matka, která nás obléká sama do sebe - totiž do našich těl, která jsou sama zemí. Svým způsobem jsme tedy my Země a ona je námi. Přesto ne vždy jsme s ní spojeni. Většina lidí se "vznáší" jakoby mimo své tělo a nemohou pak čerpat výživu, bezpečí a stabilitu, které nám velkoryse a nepodmíněně poskytuje zemský zdroj. Přijetí podmínek na Zemi, úcta k ní, znovu-spojení se Zemí můžeme skrze konstelační proces kdykoli obnovit.

Navázání vztahu k Zemi a Slunci poskytuje úlevu ve vztahu k našim lidským rodičům, protože jinak na ně můžeme nevědomě projikovat potřebu, aby právě oni byli oněmi "velkými božstvy" - aby byli dokonalí a nepodmíněně milující. Tímto přetíženým vláknem směrem k rodičům trpí mnoho druhů terapií nebo přístupů (kde se pak rodiče "řeší" stále dokola). Lze postavit i konstelaci, kde se potkáte s lidskými rodiči, za nimiž uvidíte stát tyto božské zdroje. (Propojení systemických a astrologicko-archetypových konstelací).
Lilith a Cheirón nazývám "zavržené" archetypy, protože naše kultura k nim dosud nemá vybudovaný vědomý vztah (přiléhavé zobrazení, úctu) - nevejdou se dosud do našich šablon. Proto jim chci ve své práci dát vyjímečnou péči a prostor. Máte možnost spojit se s Lilith - silou divokosti a nespoutanosti, s esencí, která se nikdy nenechá nikým zmanipulovat - a proto odtud může začít něco jako "restart", regenerace psýché (a proto se snaží každý systém vás od Lilith odpojit).

Cheirón pak, místo našeho největšího zranění, kudy do nás a skrze nás proudí léčivé světlo nepodmíněné lásky a lidskosti, poskytuje konstelačnímu procesu jemnost i hloubku, kde vše plyne beze slov a spíše v energeticko-tělesné rovině nebo skrze doteky.

Tím jsme představili jen čtyři základní hráče našeho Pantheonu - ale samozřejmě se zde také můžete potkat: Se svým Plutem, pánem procesu metamorfózy, v němž z nás odpadají a odumírají všechny skořápky, aby se mohlo vyloupnout naše pravé jadérko. Se svou Venuší, všemi-barvami kvetoucí růží erotické lásky. Se svým Marsem, hrotem a ostřím meče. Se svým Saturnem, strážcem hranic, omezení a praktické reality. Se svou Lunou, rytmickou řekou emocí. Se svým Jupiterem - odvahou k expanzi a vytváření vizí. To všechno jsou barevné ornamenty vaší psychické mandaly - a konstelace jsou tu od toho, abyste se jí mohli dotknout, zprůchodnit, oživit - a vrátit se do každodenní skutečnosti o kousek blíže vaší celoživotní integraci.

Na odvalení balvanu, který vám právě leží přes cestu, nemusíte být sami.

---------------------------------------------------------------------------

Lektor: Vojtěch Franče
Kde: Pracoviště Pohled, Praha 7, Letná, tram zast. Kamenická
Čas: 10.00 - 18.30
Kapacita kurzu: max. 6 lidí s vlastní konstelací (+ 6 lidí bez vlastní konstelace)
Cena: 2000,- (s vlastní konstelací) / 400,- (bez vlastní konstelace)

Pro přihlášení je třeba napsat mail (aridsun@seznam.cz) + uhradit zálohu (1000,-) převodem na účet (670100-2207603326/6210). Prvních šest přihlášených mají rezervovanou vlastní konstelaci. (Do předmětu uvést SL-ZE-LI-CH konstelace + datum akce + chci vlastní konstelaci). Zbylí se mohou přidávat jako účastníci bez vlastní konstelace, ale mohou se dívat a být obsazováni do rolí, což bývá výživná zkušenost (též prosím o přihlášení "přísedící", ale platba může proběhnout v hotovosti na místě).

Žádné komentáře: