Tajemství Železa - čtvrtá vlna

Prožitková mužská skupina.  Cesta ke své přirozenosti a síle.
28. 10. - 9.12. 2017
Kdy: 
  1. setkání SOBOTA  28.10. 9:00 - 19:00
  2. setkání SOBOTA + NEDĚLE 18. - 19. 10. (dvoudenní program) 9:00 - 19:00
  3. setkání SOBOTA  9.12. 10:00 - 17:00
Kde: Praha 1, Biskupská 1
S kým: Kruh 4-6ti mužů
Lektor: Vojtěch Franče
Cena: 8.000,- kč

Cíl skupiny
  • integrace archetypu Bojovníka i Milovníka; síly i srdce, které zahrnuje úctu k ženskému principu; Bojovník, který svírá v jedné ruce meč a v druhé křehkou květinu
  • iniciace "tajemstvím železa" (pátým archetypem), které nás činí aktivním v reálném světě, které "zanechává otisk", které riskuje a "píše příběh"
  • železo je metafora pro proces, v němž vy sami, váš charakter je zkut, zcelen, zformován; vy sami jste železem, které je nejprve tvarováno a po té, co je zkuto, tvaruje; a tak vepisujete sami sebe do světa, jehož jste součástí
  • současně nám však nejde o heroizaci nás samých, avšak naopak o rozboření našich starých mýtů v nás, které nám kdysi popletli hlavu - vracíme se k tomu, že "jsme jen lidé", zde, nohama na zemi.
  • uvidíme jasně, jak to máme s reálnými ženami a ženskou stránkou v sobě
  • vyvazujeme se zajetí ženského stínu (Baby Jagy)
  • jde nám o opravdovou, ale férovou práci, která přináší výsledky

Metaforické vyjádření obsahu kurzu naleznete v článku: Jako kdy se zažehne plamen!
Reference těch, kdo touto cestou prošli před vámi, naleznete na konci článku.


Jak to začalo?

Myšlenka se zrodila během konstelace v Ostravě, kdy jsme stavěli klasickou čtveřici mužských archetypů: Krále, Mága, Válečníka a Milovníka. Ovšem přidali jsme k nim ještě jeden - pátý prvek: sílu železa, sílu meče. Vnesl do konstelace ještě novou kvalitu, která začala ovlivňovat celé pole a žádala si propojení se všemi "klasickými" archetypy. Hovořila s námi tímto stylem:

"Nechod ke mě tak blízko. Já jsem meč.

Máš dvě volby, jak držet meč, když je už meč jednou ve hře: Buď za jeho ostří - nebo jeho rukojeť. Doporučuji ti to druhé."

Muž: "Co to znamená?"

"Držet meč za hrot znamená cítit se nedostatečný a jako oběť. Říkat si 'na to nemáš' - shazovat sám sebe už dopředu. Znamená to dopouštět, aby ti nepřítel ubližoval, aniž by ses chránil.

A tím já pohrdám. Pokud tohle strpíš, tak tebou pohrdám. Pak si tě nemůže žádnej chlap vážit.

Pokud meč vezmes za rukojeť, znamená to cítit klid při vyslovení toho, když řeknes 'Já jsem muž.'

Se vším, co k tomu patří."

V závěrečné fázi konstelace se rozpoutala ostrá diskuze mezi jednotlivými archetypy. Každý se předháněl, aby intelektuálně a sofistikovaně vysvětlil svou úlohu a důležitost ve světě muže. Pokoušeli se interpretovat sami sebe. Síla železa během toho dlouho mlčela, ale pak už nevydržela nereagovat:

"Já jako železo už jsem dost nerudný. Tady to kecání, to by zabilo vola. To je jako banda Jungů, který se tady předháněj jako v mariáši. Já ti řeknu svojí pravdu:

Otoč se.
Támhle jsou ženský - a támhle je svět.
Jdi - a dělej chyby. Piš svůj příběh."
Po tomto zážitku jsem se rozhodl otevřít kurz pro muže, který by je s tímto elementem, jemuž se možná na pozadí klasických archetypů nedostává pozornosti, blíže seznámil. Mělo jít původně jen o jednodenní setkání.

Poprosil jsem o pomoc archetypální tvůrčí sílu Slunce a Země, aby mi poskytly inspiraci pro přípravu co nejkvalitnějšího a nejúčinnějšího obsahu pro takový seminář, který by současně byl co nejnovější, aby byl co nejvíce v souladu se změnami, které nyní probíhají na kolektivní úrovni lidstva. Aby nebyl zatížen starými koncepty a představami. Chtěl jsem, aby obsah tohoto semináře byl velkým darem, který vychází z mého srdce.

Dostalo se mi v tomto smyslu vedení a podpory "oněch starých", který cestou muže prošli až na její vrchol a kteří na nás nyní hledí bez ohledu na uplynulá staletí hledí ze své "Valhaly".

Obsah se mi začal přetvářet před očima. Nepředkládám vám nyní jen jakési "staré železo", neotesanou maskulinitu starého světa. Sílu železa je třeba propojit se silou srdce. Bojovník a milovník v nás se musí setkat. A spolu s nimi velká úcta k ženskému principu, onomu květu, k němuž se muž, okouzlen, sklání. A od něhož do mužského světa vtéká (nejen) inspirace a bláznivá odvaha čelit nejzazšímu, chránit nejslabší a nejjemnější, ale i zdolávat velehory a paláce pýchy ve vlastním srdci, tak aby mohl (nejen) na konci svého příběhu stanout naplněný bláznivým štěstím lásky prolínající se s odvahou, která se nikdy nezaprodala, která se nikdy nenechala zlomit, která s drzým smíchem hleděla smrti vstříc, protože s tímto květem nevinnosti (v sobě, i po svém boku) mohla.

Nakonec obsah vykrystalizoval do formy skládající se ze tří navazujících setkání.


Obsah

1. setkání: Svoboda, nezávislost a její vyjádření. (28.10.)
Mužská a ženská esence, kontrast a spojení mezi nimi. Já a ženský svět. Spojení se slunečním zdrojem. Vidím jasně a rozhlížím se kolem sebe, ve svém terénu.

2. setkání: Sestup do jádra Země, vyzvednutí pokladu. (18. - 19. 11.)
Získávání vlastního těžiště, síly, uzemnění. Konfrontace s temnotou. Stínové podoby ženskosti. Vyvázání se ze starých vazeb. Víra, zacílení.

3. setkání: Co všechno unesu? (9.12.)
Energie, cíle a plány se dávají do pohybu.

Geometrické vyjádření obsahu kurzu na symbolice lidského těla:

V prvním setkání se pohybujeme v horizontální rovině našeho hrudníku. Na druhém setkání sestupujeme dolů, do spodní části trupu a do nohou, do hlubiny, do země, k instinktům a ke kořenům. To je nejzásadnější, nejhlubší proces. A na třetím setkání se pohybujeme v oblasti ramen (směr nahoru). Připravujeme se na naši další cestu životem, jdeme směrem do konkrétního a praktického. V těchto třech setkáních symbolicky obsáhneme "celého muže", jak jej známe z kresby Leonarda da Vinciho.
Tento obsah je nyní připraven a čeká na muže, kteří jím chtějí projít.

Já jím budu procházet s vámi, jako jeden z vás. Nebudu stát na přídi, kdesi výš nebo kdesi vzadu. Budu s vámi v první linii, s otevřeným a zranitelným srdcem, vydán na pospas stejným kulkám, budu jíst ze stejné misky a žvýkat stejný chleba.


Pro koho je kurz určen?

Pro všechny muže, kteří cítí, že něco takového potřebují a které něco takového láká. Kteří při čtení těchto Kiplingových řádků cítí vzrušení i výzvu, že by jejich loď mohla vyplout na širý oceán. Pro muže jakéhokoli věku a minulosti, jakéhokoli postavení a vzdělání, jakékoli momentální pozice a životní situace. Všichni jste vítáni.


Vojtěch Franče

Přihlášení

Stačí napsat na můj mail aridsun@seznam.cz

Pro registraci a rezervaci místa ve skupině je třeba převodem složit zálohu: 2000,- kč
na účet 670100-2207603326/6210. Se zaplacením zálohy nečekejte, učiňte tak v předstihu co nejdříve, ať máte místo ve skupině jisté. Do kolonky "zpráva pro příjemce" uveďte prosím své jméno + "Tajemství Železa". Zaplacení zbylé částky (6.000,-) je pak možné kdykoli stejným způsobem před zahájením skupiny (do 28.10.)


Reference

*

Tajemství železa bych doporučil všem chlapům, kteří to se sebou myslí vážně a chtějí být lepšími a šťastnějšími lidmi. Kurz mě obohatil ve dvou rovinách a to:

Vojta mi doslova provětral duši od A do Z a poukázal na základní nedostatky a omyly, se kterými bych se v životě daleko nedohrabal.
Za další, pomohl mi to vyřešit přímým, nekompromisním, avšak láskyplným způsobem, který když si osvojíte a začnete používat v běžném životě, tak máte prostě výhodu.
Poslední den kurzu všechny části skládačky zapadly do sebe, získal jsem jasnou představu jak jsem na tom a dostal dobrou radu nad zlato, kudy vykročit tak, abych došel tam, kam dojít chci.
Díky Vojto.
Jindra

*

Jako mnoho lidí i já jsem si prošel řadou spirituálních krizí. Konstelace Tajemství Železa mi pomohly znovu nalézt pravou cestu. Vojta Franče je průvodce s perfektní intuicí na to, jak konstelaci postavit. Realizace, kterou bych dosahoval leta, jsem dosáhl v řádu měsíců. Mé železo bylo ukuto v ohni, a o to je tím pevnější.
Martin

*


Měl bych tu napsat nějaké pojednání o mém absolvování kurzu pro muže "Tajemství železa". Upřímně řečeno, za normálních okolností bych do toho nešel, protože nejsem zrovna příznivcem recenzí, považuju je zkrátka a prostě za "názor někoho jiného", který vůbec nemusí být nějak směrodatný. Ale s Vojtou, autorem kurzu, mě pojí dlouholeté přátelství, a znám dobře i jeho konstelační práci, a tak jsem se rozhodl udělat výjimku. Mimo jiné také právě na základě přímých zkušeností, které byly jednoduše skvělé. Ale k věci...

Jsem celkem normální, vcelku vyrovnaný chlap, nikdy jsem neměl zásadnější problém se svou mužskou identitou ani sebevymezením, na druhou stranu jsem celý život cítil, že se se svojí mužskou stránkou potřebuji spojit hlouběji a intenzivněji a na trochu hlubší úrovni, protože jsem v sobě cítil určité bloky, strachy, nedořešené věci z dětství, díky kterým jsem se necítil úplně "propojený". Hledal jsem různé semináře na téma Mužská síla už docela dlouho, ale nenacházel jsem nic, co by mne oslovilo, spousta různých skupinek vypadala, že jim jde jen o chlácholení mužského ega a o sebeipsaci, jiné skupiny v sobě měly jakýsi vzdor typu "ženy mají své kruhy, tak my si je uděláme na just taky". Pak Vojta jednoho krásného dne prohlásil, že chce uspořádat nějaký seminář na téma Mužská síla. Jeho popis a pojetí mě docela dost zaujaly, časově mi to úplně krásně "dosedlo" do období zásadních životních proměn, protě to bylo přesně to, co hledám. Rozhodování mi usnadnilo i to, že se Vojta rozhodl absolvovat kurs jako jeden z nás, tedy nikoli (jen) jako lektor, co je "nad námi" nebo "mimo nás", ale jako jeden z nás, spolubojovník, ten, co se stejně jako my "zamaže", co se bude muset občas nořit do sraček a čelit svým démonům.

No a jednoho dne jsme se v magickém počtu tři spolubojovníci sešli a pomyslně zatroubili do boje. Nemá smysl popisovat podrobnosti, prožitky jsou beztak nepřenositelné. Byly to konstelace? Jistě, ale nejen ony. Bylo to chlapské povídání jako u ohně (kdy každý může přinést cokoliv, jakýkoliv názor, náhled, který je akceptován a přijímán)? Ano, ale nejen to. Vytvořilo se pole důvěry, aby mohly proudit léčivá energie, ale bylo v tom mnohem víc. Dotkli jsme se jak svých výšin, tak svých nejhlubších strachů a traumat a v něčem jsme byli natolik sami a opuštění, že tam ani nebyl nikdo, kdo by nás tím mohl provést a ukázat nám cestu, bylo to všechno jen na nás. 

Seminář vlastně sám o sobě neměl žádný "cíl", nesnažil se nás posunout někam do škatulky "Ideální muž", vlastně nám "jenom" ukázal, kým jsme, kým nejsme, a kým můžeme být. Vrátil nás zpět do svého středu, tam, kde jsme vždycky byli. Díky němu jsem pochopil, že vlastně nemusím hledat žádné "ideální mužství" a že se ani nemusím spojovat se svou mužskou energií, vzhledem k tomu, že jsem se od ní nikdy neodpojil ;). Jen jsem se musel probudit, rozvzpomenout se... Vypadá to jednoduše... jednoduché to není ani trochu a slovy se to popsat dost dobře nedá... 

Pro případné zájemce, kteří váhají, zda se zúčastnit "dalšího kola" Tajemství železa (které bezpochyby bude následovat), mám pro vás vzkaz: nepřemýšlejte, jednejte! Jděte do toho. Stojí to za to! Serte na všechny ty "možná" a "já nevím". Vyložte karty jednou provždy. Buď si řekněte "kašlu na to, to není nic pro mě" (a pak vás nejspíš bude užírat "co když to bylo vono"...) anebo "jo, do toho jdu!" A když už do toho půjdete, počítejte s tím, že to je naostro. Reálnej život, žádnej fake, žádný ezohry, indigový tanečky a cukrlátkový duc-hovno. Ne. Bude se po vás chtít, abyste skočili do neznáma. Nic míň. A až skočíte....teprve pak, a ne dřív, zjistíte, že máte křídla...."
Štěpán

*

Malá mužská skupina a Vojtův přístup během archtypálních mužských konstelací byl pro mě něčím zcela novým, jak provedením, tak i hloubkou. Ještě jsem si tak přímo do své syrové pravdy nehrábl. Dostal jsem to, co jsem potřeboval bez kompromisů. Pozitivní efekt již začínám po krátké době kolem sebe a v sobě vnímat. Doporučuji všem mužům, kteří se chtějí opravdu posunout. Vojta je velmi vnímavý i trefný průvodce. 
Martin


*

Představ si, že sedíš v kině a na plátně začíná film, jehož příběhem je tvůj život. Ale ne ten současný, který žiješ každý den. Na plátně vidíš život, který můžeš žít, když si přestaneš lhát do kapsy, bát se, říkat „kdyby“, „až“ nebo „co by tomu řekli ostatní“. Vidíš život, který můžeš žít, když se přestaneš schovávat sám před sebou, a podíváš se, co je doopravdy uvnitř tvého srdce. Tajemství železa je víc než kino a film. Tajemství železa tě vezme a hodí tě přímo doprostřed tvého příběhu. Odhalí to, co jsi nechtěl nebo nemohl vidět. Pohlédneš pravdě do očí a projdeš temnotou, kde jediným světlem jsi ty sám. Procítíš bolest, které si bráníš, i radost, kterou hledáš. Tvoje problémy a starosti zázračně nezmizí, ale budeš mít sílu a chuť se jim postavit a jít dál. Zůstaneš jen ty sám bez potřeby si na něco hrát. A budeš vědět, že tvůj život tě stále čeká.
Petr


*

Související odkazy:


Žádné komentáře: