Archont: kurz astrologie pro pokročilé 2022/23

Otvírám od úterý 25. října 2022 kurz astrologie pro pokročilé. 

Název archont je odvozen od řeckého slova vládce a má předznamenávat adepta astrologického umění, který již dosáhl určité zběhlosti a sebevědomí. Cílem kurzu je právě toto získat! Přejít od teorie k praxi. Od četby o hvězdách k plavbě po hvězdách. 

Můj přístup zní: propojme obě hemisféry. Jasný řád a přehledné znalosti (levá hemisféra) + fantazie, obrazy, mýty, poezie a hudební naladění  (pravá hemisféra). Při syntéze obojího: hravost, vhled a brilance.

Záměr
 • Cílem je procvičování výkladu horoskopu a upevnění astrologické praxe: dostat se do toho. Praxi bude věnována druhá polovina lekce.
 • Zatímco první polovina bude určena výkladu nových témat.  Témata jsou uvedena v programu.
 • Na konci kurzu byste měli být schopni vykládat horoskopy. A máte povědomí i o alternativních finesách (vládci domů, tranzity, sabiány)
 • Budeme rádi pracovat s horoskopy vašich kamarádů a blízkých (máte hned živou zpětnou vazbu shody se skutečností).
 • Aby kurz mohl svižně odsýpat a mohli jsme si "hrát", je třeba, abyste už měli určité znalosti a dovednosti (viz níže). Abychom mohli stavět hrady na písku, musíte už umět bábovičky.

Co byste měli už umět, jestliže o kurzu uvažujete?
 • spolehlivě se orientovat v astrologických symbolech (čtení všech značek v horoskopu) - musíte se už umět orientovat v našich "mapách"
 • umět rozpoznat z horoskopu poměr živlů, kvalit a mužsko-ženských polarit a interpretovat to
 • znát význam základních  planetárních sil (slunce až pluto)
 • znát vládce všech znamení 
 • znát významy a klíčová slova pro 12 astrologických znamení
 • znát významy 12ti domů 
 • vědět, co je to Ascendent, Descendent, IC a MC
 • umět něco říct k poloze planety ve znamení
 • umět něco říct k poloze planety v domě 
 • rozumět aspektům (být schopni něco málo říct k libovolnému aspektu mezi dvěma planetami)
 • umět si hrát a nebrat astrologii příliš vážně 
 • neměli byste však mít vědění příliš pevné a usazené, aby vám to nebránilo se učit novým pohledům (hodí se zenová "mysl začátečníka" spíše než-li "plná hlava dat")
Shrnuto: nemusíte ještě umět vykládat horoskopy, ale měli byste znát teoretické základy astrologie. Kurz Archont navazuje přímo na předchozí kurz Pegasus. 

Atmosféra na kurzu: přátelská, intimní, veselá, bezpečná, vhodná i pro sdílení osobních témat a načerpání podpory. Rádi při diskusích něco zobeme i popíjíme. 

Frekvence setkávání: 1 x 14 dní v úterý, 16:00 - 20:30 (4 vyučovací hodiny s přestávkou). Na každé hodině probereme novou látku a pak si budeme povídat o horoskopech (našich známých nebo slavných osobností). Čeká nás 10 lekcí (září 2022 - únor 2023). V zimních dlouhých měsících astrologie chutná dobře a hřeje jako oheň v kamnech. Náš kroužek je něco jako malý kmen u ohně, když venku mrholí.


Nahrávky: Pokud občas chybíte, svět se nezhroutí, všechny přednášky dostanete i jako audio nahrávky v mp3. Někdo dá přednost tradičním poznámkám do sešitu, někdo se nechá jen unášet děním a poslechne si přednášku pak ještě jednou ze záznamu. 


Kde: Dukelských hrdinů 50, Praha 7
Počet účastníků: 5-8
Cena kurzu: 9.500,- kč (za jeden semestr, tzn. 10 setkání)

Přihlášení: aridsun@seznam.cz ("Archont") + pro rezervaci místa ve skupině je nutné při přihlášení poslat celé kurzovné 10.000,- kč na č.ú. 670100-2207603326/6210; zpráva pro příjemce: Archont + vaše jméno + datum, místo a hodina narození. Platbu je nutné poslat nejpozději týden před zahájením kurzu, ale doporučuji přihlásit se a zaplatit co nejdříve, kapacita kurzu je omezena na 8 žáků.


Lektor: Vojtěch FrančeProgram:

1. Opakování (planety, aspekty, domy)
2. Bod harmonie - kde nám to jde samo? 
3. Severní a jižní lunární uzel - odkud kam rosteme? 
4. Partnerská astrologie - synastrie I 
5. Partnerská astrologie - synastrie II 
6. Sabiánské symboly I (6.12.2022) 365 kaleidoskopických obrazů duše, práce s vlastním horoskopem
7. Sabiánské symboly II 
8. Retrográdní planety - planety na zpětný chod 
9.  Tranzity I - vlivy kosmu tady a teď na můj základní horoskop 
10. Tranzity II - dokončení 


Termíny: 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12. (2022); 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3. (2023)


O kurzu říkají...

"Naučil jsem se cítit podstatu planet jako bytostí, které spolupracují - duše se skládá z mnoha částí stejně jako vztahy z mnoha strun." (Standa)

"Naučila jsem se lépe nacítit na ostatní. Vojtovy hodiny pro mě byly terapií a klidem, který potřebuji. Základy osobních horoskopů jsem potřebovala a ráda bych v tom pokračovala i nadále." (Iva)

"Vojta má schopnost zpřístupňovat astrologii originálně a citlivě. Jak sám říká, astrologie je báseň, poezie. V hodinách dává prostor tomu, co se děje, co není zjevné, tedy 3 a půlté nástupiště. Vede a zároveň je veden. Mně tento přístup vyhovuje, nejsem biflovací typ. Astrologie tedy vnímám po základním kurzu jako živou bytost, s kterou chci navazovat a rozvíjet vztah." (Helena)

"Vojtův přístup není tradiční biflovací, ale hravý plný nejrůznějších příkladů. Na každém setkání se skládají mozaiky obrazů, které představují dané téma. A v neposlední řadě je vše podkresleno úžasnými astrologickými konstelacemi, kde může člověk jednotlivé archetypy prožít." (Veronika)

"Na kurz Pegasus mě jako magnet přitáhla nabídka předávání vědění od srdce k srdci v atmosféře důvěrného sdílení.  Moje životní zkušenost mi také potvrzovala dále uvedený názor,  že jen z knížek se astrologie nedá naučit.  Po letech samostudia jsem měla stále pocit neuspokojeného věčného začátečníka.  Skrze Vojtův opravdu jedinečný, praktický přístup u mě došlo k dlouho očekávané syntéze poznatků a poznání  souvislostí.  Následně jsem konečně byla schopná využít astrologickou moudrost k porozumění své životní situaci a prožitkům.  Dokázala jsem dokonce odstranit některé mentální a citové bloky a díky tomu prožít sebeléčení a rozvoj vědomí." (Kateřina)

"Vojta má výborný intuitivní vhled do astrologie a umí ho taky nenuceným a přirozeným způsobem zprostředkovávat ostatním." (Jacques)
Žádné komentáře: