Astro Selfconnection: Transcultural

Prožitkový kurz astrologie a osobní transformace (říjen 2018 - leden 2019)

Učím astrologii již 8 let, ale zjistil jsem, že astrologie se nejlépe předává osobním prožitkem. Existuje spoustu skvělých knih o astrologii, ale nic vám nevynahradí osobní prožitek, kdy víte a cítíte, jaké to je stát v pozici té které planety. Kdy jí doslova jste, její energie vámi protéká - to je za tisíc slov. Vnímáte svět z její perspektivy. Cítíte její tíži či lehkost, sílu či eleganci, vnímáte její démonické, božské či každodenní projevy. Hovořím o archetypech, o nichž si můžete číst - nebo se s nimi přímo spojit. Podobně jako můžete o dracích či koních číst - či na nich jezdit.

Zvu vás na tuto "archetypální jízdu" všemi planetami naší sluneční soustavy. Šestý běh, do něhož se může přihlásit kdokoli, bez ohledu na jakékoli znalosti nebo absolvování předchozích dílů. Začínáme 22. října. Je také možné přijít jen na ta setkání, které nám časově a zájmově vyhovují. Nicméně jednotlivá témata na sebe navazují jako korálky na niti a dohromady tvoří synergický efekt. V tomto cyklu v prvních třech setkáních energii (libido) notně rozproudíme, uvolníme, abychom jí v druhé části cyklu naopak nastavili nějaký rámec, přiléhavou formu. Jako když je nejprve třeba uvolnit magma a pak z něho něco vymodelovat. V druhé části cyklu budeme hledat nové formy pro své tvůrčí síly a pro partnerské vztahy.

Hlavním cílem této "jízdy" je probudit se zde na zemi do kvalitativně vyšší úrovně života. Všemi smysly stát na zemi a v těle a přitom se odbrzdit k tomu, co esencielně jsme.

Absolvujte celou jízdu se všemi zastávkami anebo si přijďte jen na ta témata, která vás oslovují.

Tento cyklus Astro Selfconnection (Transcultural) bude nesen v duchu cestování napříč kulturami a civilizacemi. Budeme propojovat jak astrologické archetypy a živly, tak vlivy z různých kulturních oblastí na Zemi. Tentokrát jde o to, trochu zatřást zažitými formami a stvořit pro sebe nové, přiléhavé: ušít si šaty sobě na míru.


Témata 7mi setkání:


1. Vita Solar (22.10.)Uvolnění vitálních rezerv. Elan vital. Tvůrčí jangová síla a potence.
Přijďte na podzim uvolnit své ohnivé energetické zdroje - rozehřát se, zahřát se, zatopit si na zimu.

Astrologické archetypy: Oheň / Slunce / Mars / Jupiter

Barevná symbolika: rudá, oranžová


2. Brasil (5.11.)

Hadí síla, brazilská džungle - spojení s rezervoáry energií ležící mimo naše civilizační schémata.
Překročení rigidních zábran naší kultury. Uvolnění temného Erótu / libida.


Astrologické archetypy: Element Země / Lilith, Gaia / Jupiter, Saturn

Barevná symbolika: žlutá, zelená, černá


3. Průtrž mračen (19.11.)

Prorazit bariéry, emoční blokády a staré emoční vzorce. Rozhýbání emocí a vodního živlu.
Možnost učinit jasné rozhodnutí. Učinit ostrý řez nebo skočit z útesu. Proplout úskalím.
Proplout Skyllou a Chabridou. Dostat se přes to, přes co se už dlouho nemůžeme dostat.Astrologické archetypy: Element Voda / Uran / Neptun
(umožnit uranské energii rozčísnout dlouho stojaté emoční vody)

Barevná symbolika: modrá, stříbrná


4. Kořeny etnicity (3.12.)

Kde jsme opravdu doma?


Která světová ať už současná nebo minulá kultura (tradice) je ta naše, s kterou nejvíc ladíme?
Pojďme hledat kořeny naší širší etnicity, které jsou v nás na nevědomé rovině přítomny navzdory tomu,
že žijeme nyní v Čechách. Dovolíme si malé cestování napříč civilizacemi a obohatíme se jimi.
Možná najdeme souvislosti mezi naším IC a signaturou krajin.

Astrologické archetypy: Země / IC / 4. a 9. dům, 1. čakra
(usazení, zabydlení, pocit domova, osahat si tradici, která je nám vlastní)

Barevná symbolika: modrá, červená, černá


5. Nové formy kreativity (pozor! změna termínu na: 7.1.2019)Co začít v životě dělat? Co ještě nedělám, ale mohl bych? Jaké talenty bych nyní mohl rozvíjet?
Jaký sport / umění / aktivita / práce / koníček se nyní hodí k tomu, abych jej rozvíjel?
Do jaké nové formy nyní včlenit / vlít svou tvůrčí / životní energii?

Astrologické archetypy: Element Země / Pluto / Venuše / 5.dům

Barevná symbolika: černá, hnědá, okrová, červená


6. Svoboda, přátelství a láska (28.1. 2019)Možné nové formy vztahů a partnerství. Jaké vztahové nastavení je se mnou nejvíce v souladu?
Žiju ten typ vztahů, který je nejvíce se mnou v souladu? K diskuzi: polygamie / monogamie.
Rovina partnerství a milenectví: potkávají se, jsou identické nebo rozdílné?
Jak vnést do svých vztahů více hravosti / prostoru / méně lpění?

Astrologické archetypy: Element Vzduch / Uran / Venuše

Barevná symbolika: azurová, oranžová


7. Perseus a Gorgona (11.2. 2019)Hrdina v nás se setkává s temnotou. Sestup do Hádu, setkání s Gorgonou.
Polarizace světla a temnoty, vědomí a nevědomí, řádu a chaosu.
Co zamrzlého v nás potřebuje setnout hlavu? Co temného, mocného naopak uznat
a rehabilitovat? Hrdina představuje jáské vědomí, zatímco temnota je to, co je
jeho zdánlivým nepřítelem a opakem, na druhé straně tím, co je třeba integrovat,
aby se hrdina posunul o stupínek výš na své spirále vývoje.

Astrologické archetypy: Slunce / Pluto

Barevná symbolika: zlatá / černá


Metoda a způsob práce:
 • povídání, dialog, sdílení, vyprávění
 • malování
 • imaginace
 • konstelační dynamické modelování MySelfconnection 
  • nejedná se o rodinné konstelace, jde o unikátní způsob vedení skupinového prožitkového procesu
  • třešnička, mrkev nebo zlato jsou obrazy a metafory kvalit, které mohou katalyzovat konstelační proces
Čím budeme na každém setkání procházet:
 • budeme pracovat s naším osobním horoskopem, abychom pochopili:
  • fungování archetypu obecně
  • fungování archetypu přímo u nás, v našem osobním životě
 • přičemž projdeme procesem "ladění" nebo "katarze", abychom daný archetyp v našem životě více probudili, rozvinuli, zvědomili, integrovali
 • zjistíme, že naše konstelační příběhy na sebe navazují a tvoří souvislý řetěz, ještě vetší příběh
Cíl kurzu: 
 • získat základní astrologické povědomí intuitivní cestou srkze konstelační prožitky 
 • naučit se cítit a vnímat astrologické archetypy kolem sebe a v sobě
 • osobně se posunout ve svém vývoji při pravidelném setkávání
 • získat podporu skupiny podobně motivovaných lidí
 • více chápat sám sebe ve všech možných životních situacích
 • otevřít se novým zkušenostem, vhledům a prožitkům
Pro koho je kurz určen:
 • pro úplné začátečníky 
 • i pro pokročilejší pokud jde o astrologii (na znalostech nezáleží)
 • pro lidi s otevřenou hlavou a srdcem
Bonus v ceně kurzu:
 • závěrečné osmé setkání zdarma, kde si můžete projít konstelací na jakékoli téma, které jste minuli (např. kvůli nemoci); pokud tedy jednou nepřijdete, můžete si lekci nahradit na závěr
Frekvence setkávání: 1 x 14 dní, ale během letních prázdnin jen 1x měsíc
Termíny setkání: 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12. (2018); 7.1., 28.1. (2019)
Den v týdnu: pondělky
Čas: 16:00 - 22.00

Velikost skupiny: 4-7 lidí (intimní, přátelské prostředí a atmosféra v uzavřené skupině)
Lektor: Vojtěch Franče
Místo: Biskupská 1, Praha 1 (Zast. tramvaje Bílá labuť). Mapa.
Cena kurzu: 6.990,- / semestr (7 + 1 setkání)
Přihlášení: aridsun@seznam.cz

Do přihlášky uveďte prosím své datum, hodinu a místo narození (kvůli horoskopu) a telefonní kontakt na vás. Potvrzení o odeslané platbě vám zajišťuje pevné místo ve skupině, které vám již nikdo neobsadí. Děkuji.

Mohu přijít i jen na jedno setkání? Ano, můžete, cena je potom 1.200,- kč za jedno setkání (s vlastní postavenou konstelací) / 600,- (bez vlastní konstelace). Je dobré se i tak přihlásit v předstihu a zajistit si tak pro jistotu místo ve skupině. (Cena při zaplacení celého kurzu předem je výhodnější - vychází to jen na 998,- kč za lekci + 1 lekci je možno si nahradit na závěr.)

Platba: převodem z účtu na účet: 670100-2207603326/6210.  Zpráva pro příjemce: Vaše jméno + "Astro Selfconnection".
Datum splatnosti: 22.10.2018

Ukázku, jak taková astrologická konstelace může probíhat, si můžete přečíst zde (jedná se o konstelaci na téma Pluto): http://znam-svuj-pribeh.blogspot.cz/2017/01/obchodnici-s-nostalgii.html#more  Nebo zde: http://ografologii.blogspot.cz/2017/06/o-tresnicce-na-dortu.htmlFeedback:

Ahoj, ještě jsem chtěla poděkovat za ten včerejší zážitek, nic jsem od toho nečekala, vzhledem  k mému horoskopu bez lvích stop, ale to co jsem tam cítila bylo fakt ohromující a neskutečně uklidňující. Jako kdyby všechno zaklaplo kam má a já se schovala někam do úplně základního „domů“ bezpodmínečně přijatá, chtěná ale zároveň i nedílná součást toho všeho, tam jsem vždycky patřila. Měla jsem pocit, že teď můžu a zvládnu úplně všechno, ale nemusím vůbec nic.
Kráááása a díky! Sice se to Slunce a Lvů asi moc nedotýkalo, ale pro mne naprosto naplňující a završující. (I.)

Žádné komentáře: