Astro Selfconnection 2016

Rád bych vám představil svůj nový kurz, který se chystám zahájit 3.10.

Učím astrologii již 5 let, ale zjistil jsem, že astrologie se nejlépe předává osobním prožitkem. Existuje spoustu skvělých knih o astrologii, ale nic vám nevynahradí osobní prožitek, kdy víte a cítíte, jaké to je stát v pozici té které planety. Kdy jí doslova jste, její energie vámi protéká - to je za tisíc slov. Vnímáte svět z její perspektivy. Cítíte její tíži či lehkost, sílu či eleganci, vnímáte její démonické, božské či každodenní projevy. Hovořím o archetypech, o nichž si můžete číst - nebo se s nimi přímo spojit. Podobně jako můžete o dracích či koních číst - či na nich jezdit.

Zvu vás na tuto "archetypální jízdu" všemi planetami naší sluneční soustavy.


Témata setkání:
 1. Slunce a Luna. Král a Královna. Otec a Matka. Cíl a Smysl. Světlo a Temnota. Zlato a Stříbro
 2. Venuše a Mars. Láska a Válka. Tvoření a Ničení. Sex a Splynutí. Instinkt a Cit. Meč a Květ. Muž a Žena.
 3. Merkur, posel bohů, propojovatel. Smíšek i moudrý blázen. Jeho interakce se všemi ostatními.
 4. Jupiter a Saturn. Expanze a Koncentrace. Uvolnění a stažení. Víra a řád. Vize a forma. Odvaha a Rozvaha. Dva strážci řádu, dva tvůrci systémů, dva druhy moudrosti.
 5. Uran. Rebel a Prométheus. Jít si svou cestou. Unikátnost. Průlom. Vývoj. Kosmické vědomí.
 6. Neptun. Inspirace. Kreativita. Astrální svět. Bloudění. Snění. Nekonečno. Malá mořská víla.
 7. Pluto. Nevyhnutelnost. Transformace. Enormní Síla a strach z ní. Až na dřeň a do morku kostí. 
Metoda a způsob práce:
 • povídání, dialog, sdílení, vyprávění
 • malování
 • imaginace
 • konstelační dynamické modelování MySelfconnection 
  • nejedná se o rodinné konstelace, jde o unikátní způsob vedení skupinového prožitkového procesu
Čím budeme na každém setkání procházet:
 • budeme pracovat s naším osobním horoskopem, abychom pochopili:
  • fungování archetypu obecně
  • fungování archetypu přímo u nás, v našem osobním životě
 • přičemž projdeme procesem "ladění" nebo "katarze", abychom daný archetyp v našem životě více probudili, rozvinuli, zvědomili, integrovali
Cíl kurzu: 
 • získat základní astrologické povědomí intuitivní cestou srkze konstelační prožitky 
 • naučit se cítit a vnímat astrologické archetypy kolem sebe a v sobě
 • osobně se posunout ve svém vývoji při pravidelném setkávání
 • získat podporu skupiny podobně motivovaných lidí
 • více chápat sám sebe ve všech možných životních situacích
 • otevřít se novým zkušenostem, vhledům a prožitkům
Pro koho je kurz určen:
 • pro úplné začátečníky 
 • i pro pokročilejší pokud jde o astrologii (na znalostech nezáleží)
 • pro lidi s otevřenou hlavou a srdcem
Termíny setkání: 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 9.1.
Den v týdnu: pondělky
Čas: 16:00 - 20.15

Velikost skupiny: 3-5 lidí (intimní, přátelské prostředí a atmosféra v uzavřené skupině)
Lektor: Vojtěch Franče
Místo: Biskupská 1, Praha 1 (Zast. tramvaje Bílá labuť). Mapa.
Cena kurzu: 6.900,- / semestr
Přihlášení: aridsun@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své datum, hodinu a místo narození (kvůli horoskopu) a telefonní kontakt na vás. Potvrzení o odeslané platbě vám zajišťuje pevné místo ve skupině, které vám již nikdo neobsadí. Děkuji.

Platba: převodem z účtu na účet: 670100-2207603326/6210.  Zpráva pro příjemce: Vaše jméno + "Astro Selfconnection".
Datum splatnosti: 15. 9. 2016


Témata druhého semestru:

Kurz bude plynule navazovat. Od ledna/února budeme pokračovat v dalším semestru těmito tématy:

1. Luna a Lilith. Světlá a temná tvář ženství. Matka a Děvka. Láska a Síla. Tvoření a ničení. Plnost a prázdnota. Péče a instinkt.
2. Luna a Merkur. Pravá a levá hemisféra. Psát a malovat. Cítit a myslet. Imaginovat a definovat.
3. Venuše a Pluto. Láska a moc. Malé peníze a ještě větší peníze. Plození a spálená země. Květ a hniloba. Moc lůna / blokace lůna. Vášeň a ještě hlubší vášeň. Láska mimo dobro a zlo. Zakázaná láska. Sadismus a masochismus.
4. Mars a Pluto. Velké vítězství a velká porážka. Mužská a ženská agrese. Síla meče a síla magie.
5. Venuše a Jupiter. Velké štěstí. Krása a Fortuna. Hojnost a marnotranost. Pohodlí a zpupnost. Velkorysost a velkopřejícnost. Přej a bude ti přáno.
6. Neptun a Země. Ulétnout a usednout. Snít a pracovat. Napojit se i uzemnit. Milovat v těle. Jen strom zakořeněný hluboko v zemi se může dotýkat hvězd.
7.  Uran a Pluto. Velká revoluce, která právě probíhá na celém světě uvnitř každého z nás. Probuzení sexuality. Integrace stínu. Neviditelná a nevyužitá ložiska energie. Otřesení moci. Uzemnění a exploze vědomí.

Žádné komentáře: