Staré a nové paradigma


Přepis konstelace na téma Staré a Nové paradigma naleznete na mém novém webu, který jsem vytvořil pro prezentaci naší společné práce s Michaelou Zavřelovou.

Rovněž vám doporučuji nový článek o tom, co nám má o nás samých sdělit zde v Čechách situace s uprchlíky v článku - Uprchlíci. Boj o životní prostor. Oba články se doplňují z hlediska tématu změny paradigmatu, který z určitého úhlu pohledu nasvěcují.


2 komentáře:

VIOLIN EMPEROR řekl(a)...

Z článku vyplývá že jedna skupina (ta ve starém módu) se cítí ohrožena, bojí se o své jistoty a životní prostor, (při absenci vyšších ideálů), ta druhá skupina (v novém módu) se buď snaží buď pomoct a nebo tomu nevěnuje pozornost. (Tzn. souhlasí a nebo jí to nevadí.) S tím hluboce nesouhlasím. Wahabistický islám, který je živnou půdou pro teroristické útoky a vizi globálního Chalifátu považuji za nebezpečný barbarismus. To tato denominace vychovává z lidí "lidské bomby"., je dogmatická, a kvete tam kde je zoufalá nevzdělanost a černobílé vidění. Proto Wahabistický islám považuji z hlediska Evropy (jakožto kultury a lidu) za něco nižšího a nepřijatelného. V článku dále uvádíte že cca 40% příchozích migrantů má vůči Evropanům pohrdavý vztah a jde si brát co jim podle nich "právoplatně patří". Spojte si těchto 40%, (přičemž cca 80% běženců jsou muži vojenského věku), mnozí s bojovými zkušenostmi z nedávných intervencionalistických konfliktů západu v jejich zemích. A spojte si to s wahabistickými agitačními koutky, mnohdy štědře financovanými Saudskou Arábií.) Je to velmi výbušná kombinace. Osobně to vidím spíš jako jakousi lekci pro západoevropany, jejichž elity na jednu stranu neopustily prosazování zájmů v bývalých koloniích jakýmikoli prostředky a na druhou stranu propadly jakési sebemrskačské mánii jací že to byli ti jejich předci zlí bělošští otrokáři, rasisté a kolonizátoři. Proto ta hyperkorektnost. Tento přístup jim reálně znemožňuje tlačit na nově příchozí (často z bývalých kolonií), aby se pro společnost ukázali jako opravdový přínos a nebo je pošlou kvapem zpět. (Zdravý přístup.) Pro tuto neschopnost stanovit mantinely a postavit se za svoje zájmy jimi část nově příchozích oprávněně pohrdá.

Chystáte se na nových stránkách udělat diskuzi ?

Hezký den.

VIOLIN EMPEROR řekl(a)...

Ještě doplním že vztah mezi Západem a jeho koloniemi bych popsal asi takto. Příchází západ (rodič) a vidí své právě objevené kolonie (opuštěné dítě), jak sedí na velkém kameni a bezcílně někam civí a pohupuje nohama. Přichází pořádná facka od západu (rodiče), až kolonie (dítě) spadne z kamene na zem. Západ říká "Teď koukej, máš se co učit, nebudeš si tu jentak sedět." A nutí dítě (kolonie) do práce. Západ vynakládá úsilí do toho, aby kolonie něco naučil, a bere si část z toho co kolonie pod jeho vedením "vydělají." Pak najednou přijde zlom, konec kolonialismu. Západ se (náhle) rozhodne, že už to dál nejde a že by se měli kolonie zase rozhodovat taky trochu sami za sebe. Mění taktiku, už neříká autoritativně co má nebo nemá kolonie (dítě) dělat, ale jen občas přiletí facka, když už to západ "neskousne". Z jakéhosi pocitu viny západ(rodič) občas pozve kolonie(díte) k sobě domů na návštěvu, kde je nechá aby se flákali(třeba koukali na televizi) naservíruje jim nanukový dort a přimhouří oko nad tím, že mu při poslední návštěvě kolonie(dítě) vytáhla z peněženky 5 dolarů. Místo toho aby západ řekl. Dostal si pořádný pohlavek (otrokářství, odvážení značné části hodnot do domovských zemí západu), za to se omlouvám. Ale taky se koukni, co jsem tě naučil. (technologie, moderní formy vládnutí.) Takže nechme minulost tak jak je, budoucnost už nechávám na tobě, když budeš chtít, můžeme spolu občas uzavřít obchod.