Nové kurzy grafologie a astrologie od září 2013

Činnost Calixu již definitivně skončila, proto bych všem zájemcům o vzdělávání, sebepoznání a rozvíjení svých dovedností nabídl alternativu.

Od září 2013 otvírám své vlastní nové kurzy, do kterých se můžete už nyní začít přihlašovat. Jedná se o a) kurz grafologie pro začátečníky, b) kurz grafologie pro pokročilé, c) kurz astrologie pro začátečníky a d) kurz syntetického výkladu astrologického ve spojení s grafologií. 

U všech kurzů se zaměřujeme na osobní zkušenost, sebeprožitek, otevření nových náhledů na sebe sama a své vztahy a nalezení svého místa ve světě. Je možné se ptát na libovolné otázky a rozvinout diskuzi. Předpokládám otevření několika paralelních menších skupin, kde se vyskytne důvěrná, méně formální, přátelská atmosféra, v níž se každý bude cítit bezpečně a může sdílet své zážitky. Pokud si budete chtít přizvat kamaráda / kamarádku, tím lépe.

Abyste se přihlásili do kurzu, nemusíte být předchozími žáky Calixu. Ke vstupu do kurzu není třeba vstupního testu, pokud se však doposud osobně neznáme, není problém domluvit se na společném setkání a doptat se na informace, které nás zajímají.

Délka kurzu: půlroční kurz (září - prosinec), celkem 8 setkání, vždy blok po 4 vyuč. hodinách s přestávkou uprostřed.

Frekvence kurzů: 1 x 14 dní

Začátek kurzů: 10. září

Kde: Lucemburská 18, Praha 3, kousek od metra Jiřího z Poděbrad (trasa metra A). Velmi příjemné a harmonické místo zaměřené na osobnostní rozvoj. K dispozici občerstvení (káva, čaj, voda). Mapa Zde

Termíny: (podle typu kurzů) pondělí, úterý, sobota. Konkrétní termíny najdete u každého kurzu vypsané zvlášť (viz. níže). Při dostatečném zájmu je možné vytvořit novou skupinu s novým termínem, který by vám vyhovoval (vše je možné domluvit). Zatím jsou všechny kurzy naplněny v té míře, aby mohly být otevřeny. Ve všech jsou ještě volná místa, takže se stále ještě můžete přihlašovat.

Cena: uvedena u každého kurzu zvlášť

Sleva: pro studenty VŠ sleva 1000,- kč na libovolný kurz

Velikost skupiny: cca 5 - 10 studentů


A. Kurz grafologie pro začátečníky (Alfa)

Tento kurz nebyl zatím otevřen, protože se nepřihlásilo dost zájemců. Od ledna 2014 jej zkusíme otevřít znovu. Máte-li zájem o tento kurz, napište mi prosím do mailu.  


 • pro nové zájemce, kteří se chtějí seznámit s grafologií od prvních  krůčků
 • pro studenty, kteří započali studium na jiné grafologické škole, ale nejsou si příliš jisti svými znalostmi a uměním sestavit grafologický rozbor, nebo kurzy grafologie absolvovali už před dávnou dobou a rádi by se vše odznova osvěžili
 • výklad psychologického významu grafologických znaků
 • koncentrace na určování komplexních dojmových znaků, které studentům činí obvykle největší obtíže (fixace, rytmy, dynamika)
 • rozpoznávání základních typologií v písmu (temperamenty, Eysenck, Jungovské funkce apod.)
 • budeme pracovat s hojným materiálem ukázek - nejlépe se zpočátku učí "opticky" na velkém vzorku písma
 • termíny setkávání: sobota (14.9., 28.9., 12.10, 26.10., 9.11., 23.11., 30.11. a 14.12.)
 • cena kurzu: 5 600,- kč / půl roku
 • návaznost kurzu: kurz bude plynule navazovat v dalším semestru (na solidní osvojení grafologie jsou obvykle potřeba minimálně 3 semestry)
 • učební pomůcky: doporučuji si pořídit Jeřábkovu knihu: Grafologie - více než diagnostika osobnosti; dále připravuji jako bonus Grafologickou obrazovou příručku obsahující velké množství písemných ukázek, kterou obdržíte během kurzu


 • B. Kurz grafologie pro pokročilé (Beta) • pro žáky, kteří mají již několik semestrů grafologie za sebou (v Calixu či na jiné škole) a rádi by se v této dovednosti osvěžovali a zdokonalovali - podle hesla "Use it or loose it!"
 • můžete se procvičovat v grafologii, i když máte třeba již svou vlastní grafologickou / psychologickou / poradenskou praxi
 • kurz je zaměřen prakticky, tudíž budeme pracovat hlavně s písemnými materiály, které si na hodinu přinesete (můžete vzít písma svoje či svých známých - s jejich souhlasem)
 • máte ihned zpětnou vazbu, jak výklad písma koresponduje s osobní zkušeností člověka, který jeho písmo na hodinu přinesl 
 • můžeme se zaměřit na ty oblasti, které vám při rozboru dělají největší problémy a podle nich náplň kurzu flexibilně nastavit
 • procvičování typologií elementů a MBTI v souvislosti s jejich projevem v rukopisu
 • možnost rozboru rukopisu partnerů a analýza jejich psychologické komplementarity
 • termíny setkávání: úterý večer (10.9., 24.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12.)
 • cena kurzu: 6 000,- kč / půl roku
 • bonus: Grafologická obrazová příručka


 • C. Kurz astrologie pro začátečníky (Gama) • pro zájemce o astrologii, kteří s ní zatím mají jen malou nebo žádnou zkušenost a chtějí se tuto dovednost naučit nebo se s ní alespoň seznámit, zorientovat se v ní
 • výklad živlů, planet, domů, aspektů; kromě klasických planet lunární uzly, retrogradita, Lilith
 • práce s vlastním horoskopem a jeho objevování (všichni studenti mají možnost se postupně seznámit se všemi detaily svého vlastního horoskopu)
 • partnerské horoskopy (synastrie, kompozity)
 • transity (jak interpretovat aktuální procesy ve sluneční soustavě)
 • cílem je naučit se umění syntetického výkladu horoskopu (nad rámec toho, k čemu nás mohou dovést astrologické knížky)
 • důraz je kladen na jednoduchost, srozumitelnost a vhled 
 • termíny setkávání: pondělí večer (16.9., 30.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.)
 • cena kurzu: 6 400,- kč / půl roku


 • D. Kurz grafologie a astrologie (Delta) • pro zájemce, kteří mají alespoň nějakou povědomost o obou oborech a chtějí se rozvíjet v umění jejich syntézy
 • tempo a obsah a probíraná témata budou přizpůsobena znalostní úrovni studentů
 • kurz je také zaměřen prakticky: na rozbor písma a horoskopů lidí, tak abychom se vždy na konkrétního člověka mohli podívat z obou úhlů pohledu, grafologického i astrologického
 • na hodinu je možné přinést svůj horoskop, horoskop partnera, dětí, známých (s jejich svolením)
 • je-li zájem, věnujeme se i partnerským horsokopům a posouzením písma obou partnerů
 • základní idea je ta, že rukopis je projevem aktuálního psychického stavu a vývoje ("tady a teď"), kdežto horoskop poskytuje celostní mapu potenciálního vývoje člověka
 • díky grafologickému pohledu víme, které části sebe sama člověk již aktualizoval a které se dosud skrývají v nevědomí (jinými slovy, které se dosud "nevylouply" a co tomu brání)
 • pomocí obou dovedností můžeme dospět k náhledům, které vám ani jedna z disciplín sama o sobě nabídnout nemůže, totiž: kde právě ve svém vývoji člověk stojí (nenormativním, nesrovnávacím způsobem)
 • jedná se o unikátní projekt zaměřený na propojování dvou odlišných dovedností, na kterém se můžete spolupodílet a spoluvytvářet jej
 • termíny setkávání: sobota (14.9., 28.9., 12.10, 26.10., 9.11., 23.11., 30.11. a 14.12.)
 • cena kurzu: 6 800,- kč / půl roku
 • Jak se přihlásit do kurzu? 

  Napište na mi na mail: aridsun@seznam.cz - do předmětu zprávy uvést "PŘIHLÁŠKA". Uveďte o jaký kurz máte zájem (Alfa, Beta, Gama, Delta) a zda vám více vyhovuje varianta sobota / pondělí / úterý. Pište také libovolné dotazy na téma, které vás zajímá. Osobní setkání možné.

  Detaily o platbě budou zaslány po přihlášení se do kurzu.

  Další upřesnění budou průběžně aktualizována na této stránce. 
  Těším se s vámi v září na shledanou.

  Žádné komentáře: